Stockholms Läns Landsting

Barnen äntligen i centrum!

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 10:57 CEST

Barn som reser med SL, besöker en förälder på sjukhus eller som själva är patienter, ska bli sedda och respekterade i barnkonventionens anda om barns rättigheter. Det är innebörden i ett beslut som landstingsfullmäktige fattar på tisdag. Beslutet omfattar dels en handlingsplan, dels resurser för att alla landstingets verksamheter ska utveckla ett barnperspektiv.

– Vi ska bli bättre på att tänka på barnen i alla beslut som fattas. Att ha ett barnperspektiv innebär att också se både flickors och pojkars olika livsvillkor. Vi ska också anstränga oss att ta in barns och ungdomars synpunkter på våra verksamheter. Alla partier är glädjande nog överens i detta beslut, säger Mia Birgersson som har varit ordförande i den parlamentariskt sammansatta styrgruppen.

Alla verksamheter - Waxholmsbolaget, SL, Färdtjänsten, Regionplane- och trafikkontoret, Kulturförvaltningen, Locum, Färdtjänsten, Patientnämnden, Folktandvården, Handikapp & Habilitering, Vårdguiden och hela hälso- och sjukvården – ska aktivt arbeta för att bli ännu bättre på att möta barn och ungdomar.

I handlingsplanen Vi kan bli ännu bättre – handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting 2005–2008 lyfts viktiga områden fram och här ges också exempel på vad verksamheterna gör för att gynna barnen. Det kan till exempel röra sig om hur väntrum utformas eller hur barn till akut sjuka tas omhand. Bakgrunden till arbetet är FN:s konvention om barns rättigheter som innehåller 54 artiklar. Barn är alla från 0 till 18 år, över 400 000 i länet.

Kom gärna och lyssna på debatten om barnkonventionen i landstingsfullmäktige den 11 oktober! Styrgruppens medlemmar finns tillgängliga för intervjuer.

Styrgruppen för arbetet med barnkonventionen:
Mia Birgersson (v), ordf.tel. 073 - 99 26 388
Lena-Maj Anding (mp)tel. 070 - 737 44 27
Olof Pontusson (s) tel. 073 - 576 01 81
Margareta Herthelius (fp)tel. 070 - 678 21 95
Gunilla Helmerson (m)tel. 070 - 226 51 41
Monica Karlsson (kd)tel. 070 - 746 27 81

Projektledning, Centrum för folkhälsa:
Ludmilla von Zweigbergktel. 737 35 26
Gunnar Åbergtel. 737 35 28