Astrid Lindgrens Näs

Barnen i fokus för Växjö universitets nya Astrid Lindgren-professor

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 08:00 CEST

Mike O'Brien från Nya Zeeland har utsetts till Växjö universitets nya gästprofessor till Astrid Lindgrens minne. Socialvetaren O'Brien är idag docent vid School of Social and Cultural Studies vid Albany Campus, Massey University i Nya Zeeland.

- Jag kommer att fokusera på två stora områden, säger Mike O'Brien. Dels kommer jag, tillsammans med forskare vid Växjö universitet, att studera barnfattigdom i Sverige och i Nya Zeeland. Vi kommer att göra jämförande studier mellan de båda länderna, med syfte att identifiera och förklara skillnader för att sedan föreslå förbättringar. Det andra fokusområdet rör hur socialarbetare ser på social rättvisa.

Inbjudan till föreläsning
Professor O'Brien kommer att hålla en premiärföreläsning under Globträdsdagen på Astrid Lindgrens Näs, tisdagen den 5 maj, kl. 13.00. Föreläsningen, med titeln "Let Them Eat Cake: Rights for Only Some Children", inleder också seminarieserien "20 år med FN:s
barnkonvention - erfarenheter och utmaningar".

Medlemmar av presskåren hälsas varmt välkomna.

- Jag kommer att vara på Växjö universitet och på Näs till slutet av september, säger Mike O'Brien. Men detta är bara en startpunkt. Jag ser fram emot ett långt och fruktbart samarbete med kollegorna i Växjö.

Gästprofessuren till Astrid Lindgrens minne instiftades 2007 och finansieras av Vimmerby kommun, svenska Rädda Barnen, samt Växjö universitet. Professuren, som kan vara upp till ett år, kan hållas av internationellt prominenta forskare inom olika fält som på något sätt knyter an till Astrid Lindgrens liv och arbete.

För ytterligare upplysningar
Tapio Salonen, professor, Växjö universitet. 070-585 34 25
Charlotta Lindkvist, Astrid Lindgrens Näs. 0492-76 95 87
Christina Dahlgren, pressansvarig, Växjö universitet. 0470-70 85 51, 070-572 26 56