Länsförsäkringar

Barnens säkerhet största källan till oro

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 09:33 CEST

Barnens säkerhet är den i särklass största källan till oro. Nästan 9 av 10 föräldrar uppger att de oroar sig för att barnen ska råka ut för en olycka och fler än 7 av 10 säger att de oroar sig för att barnen ska råka ut för våld eller mobbning i skolan. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar har gjort.

Oron för barnen varierar över landet. I Östergötland uppger 92 procent att de är oroliga för att barnen ska drabbas av en olycka. I Värmland är motsvarande siffra 79 procent. Blekingeborna är med 84 procent de som oroar sig mest för att barnen ska fara illa i skolan. Motsvarande siffra i Jämtland är 70 procent, vilket är lägst i landet.

– Det är vanligare att barn blir handikappade av sjukdomar än av olyckor. Förutom det fysiska lidandet kan det också bli ekonomiskt kännbart för familjen. Alla barn har en försäkring via skolan, men försäkringsskyddet varierar mellan kommunerna. Se därför till att barnen har ett bra försäkringsskydd som gäller dygnet runt och ger ersättning för både olycksfall och sjukdom, säger Länsförsäkringars Privatekonom, Elisabeth Hedmark.

Fakta om barnens försäkringsskydd
Samhällets skydd är ofta otillräckligt i de fall barnet blir invalidiserat och inte kommer att kunna förvärvsarbeta i full utsträckning. Den allmänna försäkringen ger ersättning för inkomstförlust vid nedsatt arbetsförmåga och utbetalas med 64 procent av tidigare arbetsinkomst. Garantinivån är 81 060 kronor per år för dem med låg eller ingen inkomst.

Sveriges kommuner har inte någon laglig skyldighet att försäkra eleverna. Det har dock blivit praxis att teckna något slags olycksfallsskydd, men försäkringens omfattning varierar mellan olika kommuner.

En barnförsäkring bör innehålla både olycksfalls- och sjukförsäkring. Ofta gäller barnförsäkringarna upp till 25 års ålder. Priset för en komplett barnförsäkring ligger runt

1 000 kronor per år och barn. Ett alternativ om man har många barn är att teckna en gruppförsäkring via arbetet som innefattar barnen. Priset är ofta enhetligt oavsett antal barn, dock är försäkringsskyddet mindre omfattande.

För ytterligare information, kontakta:

Elisabeth Hedmark, Privatekonom Länsförsäkringar 073-920 01 90
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se
Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94
mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82

Oro för att barnen ska drabbas av en olycka % Oro för att barnen ska fara illa i skolan (t ex våld och mobbning) %

Blekinge län 96 Blekinge län 84

Dalarnas län 90 Dalarnas län 77

Gotlands län 93 Gotlands län 81

Gävleborgs län 93 Gävleborgs län 79

Hallands län 87 Hallands län 81

Jämtlands län 90 Jämtlands län 70

Jönköpings län 91 Jönköpings län 81

Kalmar län 88 Kalmar län 75

Kronobergs län 85 Kronobergs län 78

Norrbottens län 90 Norrbottens län 77

Skåne län 87 Skåne län 79

Stockholms län 86 Stockholms län 70

Södermanlands län 86 Södermanlands län 74

Uppsala län 91 Uppsala län 79

Värmlands län 79 Värmlands län 70

Västerbottens län 86 Västerbottens län 77

Västernorrlands län 90 Västernorrlands län 78

Västmanlands län 86 Västmanlands län 77

Västra Götalands län 91 Västra Götalands län 78

Örebro län 90 Örebro län 82

Östergötlands län 92 Östergötlands län 78

Hela Sverige 88 Hela Sverige 75

Om undersökningen
Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Movement Research & Consulting AB under perioden 5 april till den 6 maj 2003.