Livsmedelsverket

Barnfamilj drabbad av bly i grekiskt lergods

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 11:05 CEST

Ytterligare en familj har drabbats av höga blyhalter i blodet, efter att ha druckit juice förvarad i en tillbringare av lergods inköpt i Grekland. I januari rapporterade Livsmedelsverket om ett likartat fall.

Vid analys löste den aktuella tillbringaren ut 300 mg bly/liter. Tillbringaren i fallet från januari avgav 500 mg bly/liter.
Kärl som löser ut mer än 4 mg bly/liter enligt denna analysmetod, får enligt Livsmedelsverkets föreskrifter inte säljas för livsmedelsändamål.

Bly kan bland annat leda till blodbrist och skada nervsystemet. Känsligast är foster och små barn.
En vuxen bör inte få i sig mer än 0,20-0,25 mg/dag, enligt WHO.

Med anledning av de höga blyhalterna har ytterligare ett tiotal kärl inköpta i Grekland analyserats. Analyserna är gjorda av Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Kärlen är inköpta av olika personer på olika orter i Grekland vid olika tidpunkter. Samtliga av de analyserade dryckeskärlen avgav mer bly än den största tillåtna mängden.

- Vi vill åter varna för att använda lergods av okänd kvalitet till livsmedel, säger toxikolog Kierstin Petersson Grawé, Livsmedelsverket.
- De grekiska myndigheterna har startat en undersökning av bly i lergods från turistområden, men turister bör ändå vara vaksamma. Problemet kan finnas även i andra turistländer.

Material och produkter får inte importeras eller saluhållas om de överför ämnen till livsmedel i sådana mängder att livsmedlet kan antas utgöra en risk för människors hälsa, enligt Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2003:2.

Livsmedelsverket har informerat övriga EU-länder inklusive Grekland. Även den svenska resebranschen kommer att informeras.

Frågor och svar om bly
Fakta om bly

Om material o produkter i kontakt med livsmedel
LIVSFS 2003:2, 1 kap 2§ och 3§
Om gränsvärdet: se 5 kap 3 §.

WHO/FAO:s expertkommitté JECFA:s utvärdering av bly

Bilder och tidigare artiklar

För ytterligare upplysningar
om hälsoeffekter: Kettil Svensson, toxikolog: 018-17 57 51
Kierstin Petersson Grawé, toxikolog: 018-17 55 30
om tillsyn: Anna Göransdotter Nilsson, statsinspektör: 018-17 56 51
om analyser: Lars Jorhem, kemist: 018-17 56 73
om analyser: Bernt Bergström, laboratorieingenjör; Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro: 019-602 24 32