Region.Västerbotten

Barnhälsorapporten 2015 för Västerbotten är här

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2015 08:11 CET

– Alla barn har rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa, trygga uppväxtvillkor och god utbildning. Barnhälsorapporten för Västerbotten ger länets kommuner och landsting information om hur våra barn och unga mår och vilka förbättringar som behöver göras för att ge dem en bra start och ett gott liv, säger Erik Bergkvist, (S), regionråd vid Region Västerbotten. Rapporten presenteras i sin helhet vid Spridningsseminariet för Barn och ungdomars hälsa i Skellefteå 25 mars på hotell Aurum.

Ladda ned Barnhälsorapporten 2015 här: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2015/03/Barnh%C3%A4lsorapport-2015_sk%C3%A4rm-2.pdf

– Region Västerbotten har på uppdrag av Länsgrupp Barn och Unga tagit fram Barnhälsorapporten 2015 som är en beskrivning av hur våra barn i Västerbottens län mår och ett underlag för att förbättra barn och ungas hälsa. Nästa steg blir nu att jobba med den strategiskt, säger Tobias Thomson, strateg utbildning och kompetensförsörjning vid Region Västerbotten.

Länsgrupp Barn och Unga beslöt i sin strategiska plan 2011 att arbetet med att förbättra barn och ungas hälsa i Västerbottens län. Viss kunskap fanns på länsnivå men inte på kommunal nivå, där de bästa förutsättningar för förbättringsarbete finns. Länsgrupp Barn och Unga beslöt därför att sammanställa officiell statistik från olika områden som tillsammans för att ge en helhetsbild av hur barn och unga har det i Västerbotten och på kommunal nivå. Den första rapporten kom 2012.

Kort ur innehållet

Barn och unga i Västerbotten har ett något bättre hälsoläge än i riket. Västerbotten har lägre barnfattigdom, något lägre andel barn som föds med låg födelsevikt och en lägre grad av rökning kopplat till graviditet och spädbarn. Västerbottens stora utmaning är en fortsatt relativt hög skadeförekomst bland barn och unga. I ett internationellt perspektiv är hälsan och förutsättningarna för hälsa god i Västerbotten och i Sverige. År 2001 var andelen med gymnasiebehörighet drygt 90 procent i länet för att år 2014 ha sjunkit till cirka 87 procent. Minskningen har varit kraftigare i Västerbotten än i riket och Västerbotten ligger nu på ungefär samma andel som i riket.

Presentation av Barnhälsorapporten 2015

Tid och plats: Spridningsseminarium, Barn och Ungas hälsa. Onsdag 25 mars, Hotell Aurum, Skellefteå kl.9.00-16.00

Ur programmet:

Barnhälsorapport 2015 – Anna Norin, Region Västerbotten Tobias Thomson, Region Västerbotten

Nyanlända i Västerbotten- Gabriella Strååt, Länsstyrelsen Västerbotten

 30 Hälsa Lärand  Trygghet (HLT)- Ulrika Granskog, Umeå kommun

SALUT 1, 10 år med Salut-satsningen Eva Eurenius, hälsoutvecklare och med. dr, Västerbottens läns landsting

Hur möter vi ensamkommande barn och hur kan vi stärka deras hälsa? – Maria Falck, Västerbottens läns Landsting Helen Björklund, Västerbottens läns Landsting

Ladda ned program för Spridningsseminarium här.

Fakta Barnhälsorapport 2015

Rapporten är framtagen på initiativ av Länsgrupp Barn och unga.
Medverkande: Kajsa From Rundblad, elevhälsochef, Umeå kommun, Per- Daniel Liljegren, FoU-ledare, Region Västerbotten, Sven-Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, Norrlands Universitetssjukhus, Marie Ernestad, chef, FoU Välfärd, Region Västerbotten, Ulf Norberg, socialchef, Vännäs kommun, Tobias Thomson, strateg utbildning och kompetensförsörjning samt Anna Norin, utredare, Region Västerbotten som sammanställt rapporten.

För mer information:

Erik Bergkvist, (S), regionråd vid Region Västerbotten, 070- 618 68 55

Tobias Thomson, strateg utbildning och kompetensförsörjning, tobias.thomson@regionvasterbotten.se, 070 – 636 29 31.

Anna Norin, utredare, Region Västerbotten, anna.norin@regionvasterbotten.se, 070 – 396 57 03

Presskontakt: Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/