Statens folkhälsoinstitut

Barnhälsovårdens sjuksköterskor vill ha mer kunskap om alkohol

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 13:05 CET

Nästan alla sjuksköterskor inom barnhälsovården tycker att det är viktigt att identifiera och erbjuda rådgivning till föräldrar med riskfylld alkoholkonsumtion. Men kunskapen om hur man gör detta är dålig och bara hälften av sjuksköterskorna har utbildning i ämnet. Det visar en enkätundersökning som riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut har gjort.

Under våren 2006 genomförde riskbruksprojektet en enkätundersökning om vilka kunskaper och attityder som sjuksköterskor inom barnhälsovården har till riskfylld alkoholkonsumtion.

Nästan nio av tio tycker att det är mycket viktigt att identifiera och erbjuda rådgivning till föräldrar som har ett riskbeteende när det gäller alkohol. I förhållande till andra livsstilsfaktorer är det bara rökningen som man anser är lika viktig.

I undersökningen ingick att uppskatta sina kunskaper om att ge råd till föräldrar inom olika livsstilsområden. För rökning, fysisk aktivitet och övervikt var det nästan fyra av tio som ansåg sig vara mycket kunniga och insatta. Detta i kontrast till alkoholen där bara en av tio ansåg sig vara mycket insatt.

På fråga om hur mycket utbildning man fått i att med föräldrar ta upp hur deras alkoholvanor kan påverka barnen, svarade nästan hälften av sjuksköterskorna att de inte fått någon sådan utbildning alls. Bland dem som fått utbildning var det vanligast att man fått fyra timmar eller mindre, 18 procent, medan 6,5 procent uppgav att man fått tre dagar eller mer.

Några landsting - Gävleborg, Jämtland och Västernorrland - har genomfört särskilda satsningar och där är det en mindre andel som anger att de saknar utbildning.

Bland sjuksköterskorna finns en vilja att sätta av tid för utbildning kring alkohol. Nästan 60 procent anger att de är beredda att sätta av mer än en dag till utbildning. Det som främst skulle kunna öka deras insatser när det gäller att identifiera och ge råd till föräldrar med riskbruk av alkohol är:
• Lokala handlingsplaner för hur frågan ska tas upp med föräldrar
• Tydliga beslut på ledningsnivå om vad som ingår i arbetet med föräldrar med riskbruk
• Mer kunskap om samtalsmetoder vid alkoholrelaterade problem.

Mer information om enkätundersökningen finns på www.fhi.se/riskbruksprojektet. Det går också bra att kontakta Svante Pettersson, projektchef på riskbruksprojektet, tfn 08-566 135 21, e-post svante.pettersson@fhi.se eller Anita Leo Andersson, projektledare BHV, tfn 08-566 135 45, e-post anita.leoandersson@fhi.se