Järfälla kommun

Barnhearing i Järfälla – för att öka barns inflytande i beslut som rör dem

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 13:10 CEST

Elever i årskurs 1-9 får ställa frågor och framföra sina åsikter direkt till kommunens politiker och tjänstemän när Järfälla har barnhearing. Barnhearingen är en del i Järfälla kommuns arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället som helhet. Den årliga barnhearingen äger rum onsdag den 24 april, för elfte året i rad.

I år besöks Järfällas barnhearing av tjänstemän från Eskilstuna, Sigtuna och Sundbybergs kommuner. De kommer för att lyssna och lära sig mer om arbetet med yngre barns delaktighet i den demokratiska processen i enlighet med Artikel 12 i Barnkonventionen.

– Vi ligger långt fram i vårt arbete med barnkonventionen, särskilt vad gäller Artikel 12 som handlar om barns rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör dem. Barnhearingen är ett konkret exempel där barnen i Järfällas skolor får komma till tals i viktiga ämnen, säger Carin Hallstedt Idstam som är Barnombudsman, sakkunnig inom Barnkonventionen och den som är ansvarig för Barnhearingen i Järfälla kommun.

I årets barnhearing deltar elever från Montessoriskolan Växthuset, Engelska skolan, Vattmyraskolan och Aspnässkolan. På plats för att svara på barnens frågor finns en politiker från respektive parti i kommunfullmäktige och ett antal berörda tjänstemän.

Barnhearingen äger rum onsdagen den 24 april kl 9-12 i Järfällasalen i kommunhuset. I maj följs den upp med ett besök av Barnombudsmannen som tillsammans med barnen utvärderar frågorna och svaren utifrån vad Barnkonventionen säger.

För mer information:
Carin Hallstedt Idstam, Barnombud och sakkunnig Barnkonventionen
Telefon: 08-580 289 19


Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 68 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se