Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

Barnkalas på Studenternas dag

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 09:56 CEST

Den 2 april firas Studenternas dag på studentkårer runt om i landet. I år är temat studenter med barn. Moa Neuman, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, bjuder in till barnkalas på SFS kansli för att fira studenter som har barn och för att uppmärksamma de politiska beslut som krävs för att underlätta gruppens studietid.
80 000 studenter har barn under 18 år. Men trots att många skaffar barn under studietiden visar SFS, TCO och Trias rapport "Studenter om studiesociala utredningen" att var fjärde student väntar med att skaffa barn, troligtvis på grund av de dåliga förutsättningarna. Trots dessa dåliga förutsättningar visar en rapport från CSN att studenter med barn är bra på att klara sina studier.
- Studenter med barn har det tufft att få både tiden och pengar att räcka till. Trots detta klarar de sina studier och det är värt att fira, säger Moa Neuman.
Barnkalaset inleds kl 14.00 på SFS kansli idag. Kansliet ligger på Wollmar Yxkullsgatan 16 i Stockholm. Välkommen!
Den studiesociala kommittén som presenterade sitt förslag i måndags hade till uppgift att bland annat se över situationen för studenter med barn. Dessvärre föreslogs i princip inga förbättringar på området. Därför presenterar Sveriges förenade studentkårer idag en rapport där situationen för studenter med barn har kartlagts. För att underlätta för dessa studenter lyfter SFS tre åtgärder som behövs för att studenter inte ska tvingas välja mellan föräldrarskap och studier:
- att studenter som är berättigade till föräldrapenning ska få ut ett belopp som efter skatt motsvarar minst fullt studiemedel
- att gravida studenter ska ha samma rätt till havandeskapspenning som förvärvsarbetande
- att det extra tillägg till studiemedlet, som studenter med barn kan få, anpassas efter kostnadsbilden
- Studier och föräldrarskap ska inte behöva stå emot varandra, säger Moa Neuman.
SFS Rapport om Studenter med barn bifogas.
Den 2 april är dagen då studenterna sätter agendan, en dag då högskolepolitik och studiesociala frågor diskuteras ur ett studentperspektiv. På ett 20-tal platser runt om i landet firar studentkårer dagen.
Moa Neuman finns tillgänglig fram till kl 14.30 dag.
För med information, kontakta:
Moa Neuman, ordförande, 0705-45 70 45
Cecilia Engström, pressansvarig, 070-247 75 40


Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag sextio medlemskårer, vilka sammanlagt omsluter cirka 250 000 studenter. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan. Hemsida: www.sfs.se