Riksteatern

Barnkultur är en demokratifråga!

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 16:58 CEST

Idag den 26 april överlämnade Aktionsgruppen för barnkultur sitt betänkande ”Tänka framåt men göra nu” till kulturminister Leif Pagrotsky. Sedan hösten 2004 har Aktionsgruppen kartlagt samtliga konstarter inom barnkulturområdet och presenterar nu förslag för kulturinstitutioners och kulturaktörers offentliga insatser riktade till barn och unga.Riksteatern och Birgitta Englin välkomnar Aktionsgruppens slutbetänkande:

– Vi måste stå upp för kulturens roll i demokratiarbetet, yttrandefriheten och människors utveckling, oavsett om det gäller är vuxna eller barn och unga. En barnkulturpolitik förutsätter tydliga kulturpolitiska mål och att FN:s barnkonvention följs. Det måste finnas mångfald och ett brett utbud, liksom tydliga mål som går att utvärdera när det gäller satsningar på kultur för barn och unga. Barn och unga ska ges tillgång till kultur genom eget skapande och professionella kulturevenemang. Det är dags att ta barnkulturen och dess betydelse på allvar, säger Birgitta Englin, Riksteaterns VD.Riksteaterns barn- och ungdomsavdelning, Unga Riks har ett nationellt uppdrag för barn- och ungdomsteatern i landet och en publik i åldrarna 3-15 år. Unga Riks spelar för över 50 000 unga per år, från Karesuando i norr till Ystad i söder. Riksteaterns barn- och ungdomsavdelning, Unga Riks, föreställningar ges främst i skolor, under skoltid för att det ska komma alla barn till godo, oavsett ekonomisk, kulturell eller social tillhörighet.Dessutom distribueras nästan 4 400 barn- och ungdomsföreställningar via Riksteaterns regionala nivå för en publik på över 330 000 unga besökare. Riksteatern arbetar för att bli kunskapscentrum för barnteater och har nyligen tagit fram en inspirerande teaterhandledning Att öppna nya världar skriven av Karin Helander, professor i teatervetenskap, vid Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.

Om Riksteatern

Riksteatern är en folkrörelse bestående av 221 riksteaterföreningar som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en teater, en turnerande nationalscen för alla. Riksteatern ska ge alla en möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet. Riksteatern har idag drygt 38 500 engagerade medlemmar över hela Sverige och Riksteaterrörelsen medverkar till att årligen nå en publik på över 800 000 besökare, antingen som producent eller som arrangör. Riksteaterns nationella repertoar produceras av avdelningarna Jam, Riks Drama, Riks Gästspel, Tyst Teater och Unga Riks. Cullbergbaletten, Södra teatern och scentidningen Nummer.se är delar av Riksteatern. Riksteatern har mer än 70 år erfarenhet av att spela i hela Sverige. www.riksteatern.seVänligen,

Mariana Vodovosoff
Pressekreterare

Mobil: 07 06-37 59 40
E-post: mariana.vodovosoff@riksteatern.se

Riksteatern
145 83 NORSBORG
Tel: 08-531 99 100
Fax: 08-531 830 12
www.riksteatern.se