Feministiskt Perspektiv

Barnmorskeupproret har uppnått strategiskt mål

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2014 11:47 CEST

Efter två års kamp har barnmorskor i Stockholm uppnått ett formellt och beständigt inflytande. För att göra mesta möjliga av den nya situationen övergår nu Barnmorskeupproret i ett råd, som samlar den kompetens som tidigare saknats vid beslutsfattandet. Rådet blir också en plattform för att uppnå övriga mål. Hur valet inverkar på möjligheterna att nå dessa är ännu för tidigt att säga.

Förra veckan bildades Stockholms Barnmorskeråd. Det är ett resultat av de strategiska mål som barnmorskeupproret satte upp redan vid starten i Stockholm för två år sedan, berättar Ia Jeppsson, barnmorska och en av förgrundsfigurerna i barnmorskeupproret.

– Att finnas med i rådgivande och beslutande organ är grunden för att få till stånd en förändring. Det är där makten att påverka ligger, konstaterar hon.

Läs hela artikeln här.

För pressinloggning kontakta red.

Feministiskt Perspektiv 
Tegelviksgatan 40 
116 41 Stockholm  

070-772 17 52

feministisktperspektiv.se  
red@feministisktperspektiv.se