Anders Lenhammar Produktion

Barnomsorg dygnet runt- snart en rättighet

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 19:55 CET

Pressmeddelande            2010-02-22

Barnomsorg dygnet runt- snart en rättighet

- alla riksdagspartier vill ha nattöppna förskolor och barnomsorg flera dygn i sträck

Nattöppna förskolor, barnomsorg två dygn i sträck och dagmammor som tar emot barn över natten. Miljöpartiet de Gröna anser att rättigheten till barnomsorg på natten måste skrivas in i skollagen.

- Alla kommuner ska ha skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväma tider som kvällar och helger, säger Mats Pertoft, partiets talesperson i barnomsorgsfrågor.

Föräldrar som arbetar utanför kontorstid ska ha rätt till barnomsorgsplats. Det kan snart bli verklighet oavsett vilka partier som bildar regering efter valet i september.

Det framgår av den undersökning som barnomsorgsguiden.se gjort med de sju riksdagspartierna.

- Barnomsorgen måste även fungera för föräldrar som arbetar oregelbundna tider, skriver Solveig Zander, riksdagsledamot (c) och partiets talesperson i barnomsorgsfrågor.

Regeringspartierna anser att tillgängligheten måste öka, även om Kristdemokraterna poängterar ett kraftigt höjt vårdnadsbidrag som ett alternativ till förskola och dagbarnvårdare när barnen är små.

Oppositionen betonar vikten av barnomsorg på kvällar/nätter/helger därför att det är en ”central feministisk fråga” och en förutsättning för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.

Barnomsorgsguiden.se är en oberoende webbplats för föräldrar. Sajten publicerar varje månad fram till valet en undersökning som beskriver partiernas syn på barnomsorg.

---------------------------------------------------------------------------

Läs undersökningen:   http://www.barnomsorgsguiden.se/

För mer information: Anders Lenhammar, ansv Barnomsorgsguiden

Tel. 070 548 81 42

Barnomsorgsguiden är oberoende guide för föräldrar