TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Barnomsorg måste bli en rättighet

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 17:30 CET

TCO kommenterar Regeringsrättens dom: – Nu behöver vi modernisera skollagen så att den passar det flexibla arbetslivet. Det håller inte att man år 2007 måste sluta arbeta när man blir förälder, bara för att kommunen inte vill erbjuda den barnomsorg som man behöver om arbetet kräver att man jobbar kväll, säger Sture Nordh, ordförande för TCO.

I dag meddelade Regeringsrätten att en förälder i Strängnäs, som arbetar som personlig assistent, inte kan kräva barnomsorg av kommunen på obekväm arbetstid.

– Det visar att skollagen är alldeles för otydlig på punkten om barnomsorg på obekväm tid. Det här har länge varit upp till de lokala politikernas godtycke. Vad vi har är ett läge där tillgången till barnomsorg beror på var man bor och hur man arbetar – och det är inte rättssäkert. Nu blir det ännu svårare för de föräldrar som behöver den här typen av barnomsorg att få gehör, säger Sture Nordh.

TCO kräver att den nya skollagen tydligt ålägger kommunerna att erbjuda barnomsorg även för den som jobbar kväll. Barnomsorgen måste dessutom utgå från barnets bästa, vilket kan innebära barnomsorg i hemmet på kvällstid. TCO har länge uppmärksammat problemen för människor vars yrken inte medger att de omplaceras till ett nio-till-fem-schema: sångare, musiker, dansare och skådespelare – yrken som kräver lång utbildning, där det är hög konkurrens om jobben och där det är vanligt att repetera på dagtid och sedan jobba kväll upp till sex dagar i veckan.

– Det går helt enkelt inte att kräva att publiken ska komma och se föreställningar under kontorstid. Och lika lite kan man kräva av kulturskapare att de ska avge någon sorts löfte att inte bilda familj. Vi borde ha samma rätt som alla andra föräldrar att omfattas av de generella trygghetssystem som offentligfinansierad barnomsorg är, säger Anna-Karin Simlund, körsångare på Göteborgsoperan och ansvarig för barnomsorgsfrågor i TCOs medlemsförbund Symf.

TCO befarar nu att regeringsrättsdomen blir prejudicerande för kommunerna och att detta kommer att göra det ännu svårare för människor att utöva sitt yrke.

– Om regeringen vill driva arbetslinjen, det vill säga få så många människor som möjligt att förvärvsarbeta, måste barnomsorg utifrån den enskildes behov vara en självklarhet, säger Sture Nordh.

För mer information, kontakta Sture Nordh, TCO, 070-346 23 28