Socialdepartementet

Barnperspektiv i statsbudgeten

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 15:13 CEST

Regeringen lämnar i dag en skrivelse till riksdagen med en beskrivning av de insatser som finns i statsbudgeten för 2004 som speciellt riktar sig till barn och unga.

Regeringen sammanställer regelbundet beskrivningar och bedömningar för att få en bild av hur barnkonventionen och dess intentioner kommer till uttryck inom olika politikområden. Denna skrivelse ska ses som ett komplement till tidigare skrivelser, med syftet att redovisa en samlad översikt över regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten.

- Att tydliggöra barnperspektivet i det statliga budgetarbetet är en prioriterad fråga för regeringen, säger barn- och familjeminister Berit Andnor. Detta är dock ett omfattande arbete och föreliggande skrivelse ska ses som ett första steg i en utvecklingsprocess i att tydliggöra barn och unga i statsbudgeten. Avsikten är att vidareutveckla detta arbete, att anlägga ett barnperspektiv innehåller så mycket mer än att bara lyfta ut och särredovisa enskilda belopp. Sedan måste vi komma ihåg att de allra flesta insatser för barn och unga sker inom kommuner och landsting och det är insatser som vi inte ser i statsbudgeten.

Kontakt
Carin Jahn
Ämnesråd
08-405 34 11
0702 56 34 11

Paula Burreau
Pressekreterare
08-405 52 25
070-590 87 38