Vänsterpartiet

Barnperspektivet stärks i den nya vårdnadslagstiftningen.

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 13:03 CET

I dag beslutar regeringen om ett förslag till ändringar i vårdnadslagstiftningen. Vänsterpartiet har samarbetat med regeringen om propositionen. Syftet är att stärka barnperspektivet vid tvister om vårdnad, boende och umgänge. Lagstiftningen är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2006.

– Äntligen är förslaget färdigt! Vänsterpartiet i riksdagen har arbetat intensivt med frågor om vårdnadstvister i flera år. Min förhoppning är att lagändringen ska förbättra för de barn som utsätts för övergrepp och misshandel och som inte blir trodda i samband med att föräldrarna tvistar om vårdnad, boende eller umgänge, säger Tasso Stafilidis, riksdagsledamot (v) och politiskt ansvarig för de familjerättsliga frågorna.

De tre viktigaste ändringarna i föräldrabalken är att riskbedömningen som domstolar och socialtjänst redan idag måste göra betonas ytterligare, att presumtionen om gemensam vårdnad tas bort och att barnets egen vilja ska betraktas i större utsträckning än vad som sker idag.

– För oss är det här ett första steg och det kvarstår flera krav som vi inte fått igenom, t ex att alla barn ska ha rätt till ett eget juridiskt ombud vid vårdnadstvister. När den nya lagen varit i kraft ett tag måste den utvärderas för att se om vi har åstadkommit de önskade förändringarna, avslutar Tasso Stafilidis.

För mer information kontakta:
Tasso Stafilidis, riksdagsledamot (v) 070-376 04 03
Anastasia Swärd Lindblom, politisk sekreterare (v) 070-289 65 89