Kristdemokraterna, KD

Barnpornografiutredningen får inte hamna skrivbordslådan

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 13:33 CEST

- En barnpornografisk bild är ett dokumenterat övergrepp på ett barn. Varje gång den visas utsätts barnet för en ny kränkning. Därför måste alla tänkbara åtgärder vidtas för att sätta stopp för denna brottslighet. Med Barnpornografiutredningen förslag, som presenterades igår, anpassas lagstiftningen till dagens tekniska utveckling, och ger en utvidgning av de legala möjligheterna att bekämpa barnpornografi via Internet. Denna justering, exempelvis att det skall vara straffbart att titta på barnpornografi mot betalning och att svenska domstolar skall kunna döma även om brottet begåtts i ett land där det ej är olagligt, är nödvändig för att lagstiftningen skall vara i takt med tiden.

Det säger Inger Davidson (kd), vice ordförande i justitieutskottet, tidigare sammankallande i Riksdagens tvärpolitiska barngrupp, som välkomnar utredningens förslag till de förtydliganden av lagen som bland andra Kristdemokraterna och den tvärpolitiska barngruppen länge krävt.

- En gärningsman skall inte kunna skylla på att han inte kunde veta huruvida barnet var under 18 år eller inte. Den ordningen är ohållbar om man på allvar vill hejda barnpornografin. Att åldersgränsen på 18 år förtydligas är därför viktigt. Thomas Bodström valde under sin tid som justitieminister att inte genomföra en sådan förändring trots att ett förslag fanns med även i 1997 års barnpornografiutredning, fortsätter Inger Davidson.

Utredningen föreslår också att det ska bli straffbart med ”kvalificerat tittande” dvs. att titta på barnpornografi mot betalning, om det skett i stor omfattning och vid upprepande tillfällen, att preskriptionstiden ändras och börjar löpa från det barnet fyllt 18 år och att barn som utsatts för övergreppen ska få rätt till ekonomisk ersättning.

- Sveriges position är inte så stark på det här området som vi gärna vill tro. Om ändringar nu görs i enlighet med utredningsförslaget är vi på rätt väg. De får därför inte hamna i skrivbordslådan utan måste så snart som möjligt leda till lagändringar, avslutar Inger Davidson.

För mer information:

Caroline Szyber
Politiskt sakkunnig rättsfrågor
Telefon: 08-786 6631

Catrin Rising
Pressekreterare
Telefon: 08-786 56 80
Mobil: 076-527 25 02