Landstinget Sörmland

Barnrapport Sörmland del III

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 14:11 CEST

Inbjudan till pressinformation den 28 oktober klockan 12.00 i landstingskansliet, Nyköping:

Barnrapport Sörmland del III
- Ett studiematerial om barns tankar kring relationer, skola, fritid och hälsa.

I samband med landstingsfullmäktiges sammanträde den 28 oktober inbjuder Landstinget Sörmland till information (med bl.a. filmvisning på ca 10 minuter) klockan 12.00 i sammanträdesrum 1, landstingskansliet. Samtidigt serveras en lätt lunch.

Landstinget Sörmland lade under år 2000 – 2001, fram två uppmärksammade rapporter Barnrapport Sörmland del I och II.
Rapporterna skapade ett fortsatt och ökat intresse för barns förhållanden vilket nu resulterat i ytterligare en rapport, Barnrapport del III.

Barnrapport Sörmland del III är ett nytt, annorlunda och personligt studiematerial som består av fyra textade filmer, åtta nyproducerade noveller av författaren Torgny Karnstedt och en studiehandledning med tillhörande diskussions- och samtalsfrågor. I filmerna kommer sörmländska barn i åldern 10-13 år till tals om relationer, skola, fritid och hälsa.

Avsikten med materialet är att det skall ligga till grund för samtal och diskussioner om barns livsvillkor, hälsa och rättigheter men också om vuxnas ansvar för barnen i samhället.

Materialet är framtaget i samarbete mellan Landstinget Sörmlands Folkhälsoenhet, Film i Sörmland och författaren Torgny Karnstedt. Unga filmare och redigerare har varit delaktiga i framtagandet av materialet och bearbetningen.

För ytterligare information
Kontakta:
Monica Gustafsson – Wallin, Samordnare av barnkonventionsfrågor inom landstinget Sörmland, Projektansvarig för arbetet med barnrapport del III.
Tfn 016 - 10 40 13. Mobil 0706 - 99 40 13

Jenny Höök, Projektsekreterare, Folkhälsoenheten.
Tfn 0155 - 24 76 25. Mobil : 070 - 333 73 64