Vetenskap & Allmänhet, VA

Barns bilder visar riskfyllda miljöer

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2013 12:29 CET

Mer än 700 bilder med bifogad text från skolelever över hela Sverige har analyserats och kategoriserats. Fem huvudsakliga riskmiljöer har utkristalliserats; i trafiken, byggnader, naturen, skolgården och hemmet tror barnen att risken att skada sig är störst.

– Angreppssättet är helt nytt; nu vet vi betydligt mer om vad unga anser är riskfyllt, säger forskaren Erika Wall, sociolog verksam vid Risk- och krisforskningscentrum på Mittuniversitetet.
Förutom farliga trappor har barn även fotograferat tak och fönster med tanke på fallrisken. I trafiken är det till exempel avsaknad av övergångsställen, förare som pratar i mobilen och fortkörning som avbildats. I naturen anges halka och så nämner barnen även att miljöförstöringen kan orsaka skador. På skolgården är det bland annat gungor, plank, staket och möbler som innebär risker. När det gäller hemmet visar fotografierna levande ljus, vassa knivar och eluttag men vassa hörn och hushållsmaskiner ses också som riskabla.
– Roligast har varit att få möta alla dessa barns och ungdomars personliga visuella uttryck för vad just de upplever som allvarliga risker i den egna vardagen, säger Erika Wall.

För forskningen framåt
Förutom de fem huvudområdena illustreras bland annat mörka gångbanor, ensamhet och dålig mat. Studien visar också att de unga upplever risken som större vid sådant man ofrivilligt utsätts för, till exempel trafiken, än det man gör frivilligt, som fritidsaktiviteter.
Massexperimentet genomfördes under vetenskapsfesten ForskarFredag 2012 i samverkan med Vetenskap & Allmänhet, VA, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genom webbplatsen DinSäkerhet.se.
– Tack vare alla elevers och lärares medverkan har forskningen gått framåt och olyckor bland unga kan förebyggas. Vi hoppas också att medverkan i ett forskningsprojekt kan öka ungas intresse och förståelse för vad forskning är och innebär, säger Karin Larsdotter, projektledare vid VA.

Mer information:
Erika Wall, sociolog Mittuniversitetet, 063-16 55 92, erika.wall@miun.se
Karin Larsdotter, projektledare Vetenskap & Allmänhet, 070-255 38 91, karinl@v-a.se
Maria Nilsson, projektledare MSB 08-240 42 45, maria.nilsson@msb.se

Rapport: Riskbilden – hur barn och ungdomar ser på risker i vardagen 

Högupplösta pressbilder 

Fler bilder som barn och unga fotograferat i forskningsstudien Riskbilden 

Mer om massexperimentet 

Utbildningsmaterial för lärare och elever som vill arbeta med risk och säkerhet 

ForskarFredag är del av Researchers’ Night som firas fjärde fredagen i september, runt om i Europa. De svenska evenemangen arrangeras av högskolor, kommuner och science centers och samordnas av Vetenskap & Allmänhet med stöd av EU-kommissionen, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening som arbetar med att främja kontakter och idéutbyte mellan allmänhet och forskare och öka kunskapen i samhället om: 

  • Forskningens processer och resultat
  • Allmänhetens syn på forskning
  • Metoder för dialog och kommunikation om forskning

VA erbjuder forskarna insikter och inspiration om samhällsfrågor i tiden och bygger nätverk för erfarenhetsutbyte, möten och samarbeten.