Riksdagen

Barns egen förmögenhet ska inte sänka bostadsbidraget

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 08:34 CEST

Ett barns förmögenhet ska inte påverka familjens bostadsbidrag. Den nya regeln ska gälla i de fall där föräldrarna inte har möjlighet att bestämma över förmögenheten. Det tycker ett enigt bostadsutskott och ställer sig därmed bakom regeringens förslag.

Förslaget innebär att en förmögenhet som barnet fått genom gåva, testamente eller som förmånstagare till en försäkring eller individuellt pensionssparande inte ska räknas med när försäkringskassan undersöker familjens behov av bostadsbidrag. Men förutsättningen är att barnet har fått förmögenheten av någon annan än en förälder. Det krävs också att föräldern inte är inblandad i förmögenhetens förvaltning. Familjen ska även ange vem som i stället förvaltar barnets förmögenhet.

Den nya regeln föreslås börja gälla den 1 juli 2004 och kan tillämpas på bostadsbidrag som har betalats ut för 2003 och senare.

Riksdagen planerar att debattera och fatta beslut i frågan måndagen den 24 maj.


För mer information, kontakta kanslichef Jan Bjurström, 08-786 42 99.


Förarbeten:
Regeringens proposition 2003/04:96
Bostadsutskottets betänkande 2003/04:BoU12

Åse Karlsen
Informationssekreterare, tfn 08-786 52 60, 020-349 000