Västra Götalandsregionen

Barns hälsa - vår framtid!

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 12:43 CEST

Internationell konferens i Lundsbrunn 10-13 maj

Den internationella konferensen ”Welfare and health for children and youth 2006” hålls den 10-13 maj 2006 i Lundsbrunn och bygger på hur länder tillsammans kan utveckla en användbar strategi för ta till vara olika länders kunskaper om barns och ungdomars hälsa.

Vänorterna Skara, Vara, Lidköping, Skövde, Götene och Tidaholm tillsammans med folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen har beviljats ett EU-bidrag, "Twin Town programme", på 55 000 euro. Pengarna skall finansiera en internationell konferens i Lundsbrunn 10-13 maj 2006 som vänder sig till politiker, chefstjänstemän och andra verksamma inom området för hälsofrågor.

Konferensens syfte är att diskutera barns och ungdoms välstånd med fokus på FN:s barnkonvention om barns och ungdomars rättigheter i samhället. Konferensen skall också vara en utgångspunkt för samverkan över gränserna och för att stärka utvecklingsarbeten inom området om barns och ungdomars hälsa.

Under konferensen ”Welfare and health for children and youth 2006” deltar flera sakkunniga inom området som Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet och Lena Nyberg, Sveriges Barnombudsman. En inbjudan har också skickats till förskole- och ungdomsminister Lena Hallengren.


Kontaktperson: Åse Enkvist
Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen
+46 521 275 322 eller mobil +46 708 378 597