My Human Rights

Barns mänskliga rättigheter i fokus - lansering av ett nytt utbildningsmaterial

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2014 08:00 CEST

Trots att FN:s generalförsamling antog Barnkonventionen för 25 år sedan, och 193 länder har förbundit sig att följa konventionen, så kränks barns rättigheter dagligen. De tvingas gå igenom fasansfulla upplevelser i krig och konflikter, och även i våra egna bostadskvarter utsätts barn för allvarliga kränkningar. 

Rädda Barnen stöder barn i utsatta situationer, i världen och i Sverige. De arbetar också för att väcka opinion för barns rättigheter med målet att inget barn ska behöva fara illa. 

– Rädda Barnens undersökning Ung röst visar att endast 45 % av barn och ungdomar har hört talas om Barnkonventionen. För att nå ut till fler och öka kunskapen om barns rättigheter behöver vi nya verktyg. Lådan med kort och handledning Jag är ett barn. Jag har rättigheter är ett viktigt och positivt tillskott för exempelvis kommuner och skolor för att öka förståelsen, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Materialet Jag är ett barn. Jag har rättigheter.

Med lättbegripliga ord och färgstarka illustrationer har artiklarna i Barnkonventionen blivit enklare att förstå och ta till sig. Det är inget lätt arbete att förenkla Barnkonventionen, där varje ord har vägts på guldvåg, men det har varit nödvändigt för att barn också ska förstå sina rättigheter.

– Barnkonventionen slår fast barnets rättigheter. Det är bra, men både barn och vuxna behöver kunskap om dessa rättigheter, om de ska komma barnen till godo. Det har varit vår utgångspunkt när vi i samarbete med Rädda Barnen tagit fram materialet Jag är ett barn. Jag har rättigheter, säger Maud Edgren-Schori och Emma Wistrand, ordförande respektive en av grundarna i föreningen My Human Rights. 

Wetterling Gallery ställer generöst upp med lokal för lanseringen dit alla som är intresserade av barns rättigheter är välkomna den 8 oktober.

Om lanseringen
Datum 8 oktober 2014
Tid 17-20
Plats Wetterling Gallery, Kungsträdgården 3, Stockholm

Om materialet 
Jag är ett barn. Jag har rättigheter består av en låda med 70 kort som förklarar de 41 rättighetsbaserade artiklarna i Barnkonventionen. Till korten finns en handledning med förslag på hur man konkret kan arbeta med korten. Materialet är framtaget av föreningen My Human Rights, illustrerat av Kari Modén och producerat med stöd av Rädda Barnen. Materialet kan beställas på www.rb.se och www.myhumanrights.se.

Om föreningen My Human Rights
My Human Rights är en ideell förening med syfte att stärka kvinnors, mäns och barns mänskliga rättigheter världen över. Detta gör föreningen genom att sprida kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s kvinnokonvention (1979) och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) på ett innovativt, pedagogiskt och jag-stärkande sätt. Läs mer på www.myhumanrights.se

Kontakt
Maud Edgren Schori, ordförande My Human Rights, 070 – 842 02 47, maud.edgren-schori@socarb.su.se
Emma Wistrand, grundare My Human Rights, 0709 – 530 512, emma.wistrand@myhumanrights.se
Carin Granlund Olsen, grundare My Human Rights, 0708 – 489 133, carin@myhumanrights.se
Karin Wallby, Rädda Barnen, 08 – 698 90 00, karin.wallby@rb.se

www.myhumanrights.se

”Var börjar mänskliga rättigheter? --- i grannskapet, i skolan, på fabriken, på gården, på kontoret. Det är på dessa platser varje man, kvinna och barn söker rättvisa, samma möjligheter, samma värdighet, utan diskriminering. Om inte dessa rättigheter har en betydelse på dessa platser, har de liten betydelse i övrigt. Utan gemensamma medborgaraktioner för att upprätthålla mänskliga rättigheter i hemmet, kommer vi att få söka efter framsteg förgäves i samhället” 
Eleanor Roosevelt, fritt översatt, 1958