Europaparlamentet

Barns rätt till hemspråk och officiella språk

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 10:42 CEST

EU-länderna bör lära av varandra när det gäller språkstöd till barn med invandrarbakgrund. Det är viktigt att barnen talar både sitt modersmål och de officiella språken i landet där de bor. Bland annat behövs bättre finansiering för hemspråksundervisning, konstaterar Europaparlamentet.

Ledamöterna antog idag en resolution om språksituationen för barn med invandrarbakgrund. Resolutionen antogs med 431 röster för, 55 emot och 94 nedlagda. Parlamentet menar att invandrare och deras barn måste ha möjlighet att lära sig värdlandets språk för att kunna integreras helt i samhället. Ledamöter efterlyser bättre finansiering och administrativt stöd för språkkurser för legala invandrare. Kurserna bör hållas av utbildad personal som även talar invandrarnas modersmål.

Parlamentet anser att direktivet om migrerande arbetstagare från 1977 inte motsvarar den nya sociala verkligheten i EU och att det måste ändras så att det omfattar utbildning av barn till medborgare från tredjeländer.
Föredragande: Hannu TAKKULA (ALDE, Finland)Betänkande: A6-0125/2009Beslutsförfarande: InitiativbetänkandeDebatt: 1.4.2009Omröstning: 2.4.2009 Ref. : 20090401IPR53229

Kontakt

Anna BÄCKMAN
Redaktion & Information, Bryssel

Marina LÄHTEENMAA
Europaparlamentets informationskontor i Sverige