My Human Rights

Barns rättigheter - från köksbordet i Nacka till FN-skrapan i New York

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2015 11:27 CEST

För andra gången har de sociala entreprenörerna Emma Wistrand och Carin Granlund Olsen tagit sig in på hyllorna i FN:s bokhandel i New York. Nu med materialet ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.” som bygger på artiklarna i Barnkonventionen och som utarbetats i samarbete med Rädda Barnen. ”Mina mänskliga rättigheter.”, som utgår ifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Kvinnokonventionen, finns redan i butiken.

”Beskedet ger en välbehövlig energikick i en entreprenörs vardag" säger Emma Wistrand initiativtagare och grundare av föreningen My Human Rights. "Vi är stolta över att bokhandeln, som ligger i FN-huset i New York, också ville arbeta med materialet om barns rättigheter”.

”I Sverige har vi kommit en bra bit i arbetet med Barnkonventionen och regeringen planerar att göra den till svensk lag, vilket är ett efterlängtat besked. Men Sverige och övriga världen har långt kvar när det gäller att efterleva konventionens artiklar”, säger Maud Edgren Schori, ordförande i föreningen. ”Att kunna påverka och vara delaktig i arbetet med att sprida kunskap om barns rättigheter känns både viktigt och roligt”, fortsätter hon.

Föreningens nästa projekt är att översätta materialen till flera språk som ryska, kinesiska, hindi och arabiska och att ta fram en utbildnings- och fundraising-app.

”När vi lyckas hitta finansiering för detta har vi en möjlighet att skapa ett verktyg för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter över hela världen”, framhåller Emma Wistrand.

Om materialet
"Jag är ett barn. Jag har rättigheter." består av en låda med 70 kort som förklarar de rättighetsbaserade artiklarna i Barnkonventionen. Till korten finns en handledning med förslag på hur man konkret kan arbeta med korten. Materialet är framtaget av föreningen My Human Rights, illustrerat av Kari Modén och producerat med stöd av Rädda Barnen. Materialet finns på Beställ på www.myhumanrights.se. Materialet finns på svenska och engelska.

Om föreningen My Human Rights
My Human Rights är en ideell förening med syfte att stärka kvinnors, mäns och barns mänskliga rättigheter världen över. Detta gör föreningen genom att sprida kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s kvinnokonvention (1979) och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) på ett innovativt, pedagogiskt och ”jag-stärkande” sätt. Läs mer på www.myhumanrights.se

Kontakt