Woxzia Myndighetslots

Barns säkerhet i fara

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2012 01:07 CEST

Myndighetslots.se - TV4 Nyheterna

(länk till TV4 reportaget)

Barnens säkerhet är i fara - Myndighetslots om missförhållanden.

Kommunerna har svårt för att hitta familjehem. Det gör att kommunerna behöver de som finns. Brist på resurser är ofta orsaker som ligger bakom. Myndighetslots hjälper medborgare i kontakten med myndigheterna, det bidrar till att handläggarna blir avlastade. Myndighetslots kan hjälpa kommunerna att kvalitetssäkra verksamheten. 

Myndighetslots har haft och handlägger pågående ärenden där det förekommit oegentligheter i familjehem (jourhem). I de fall handlar det ofta om att barnet bestraffas för att inte ha tillgodosett familjehem/jourföräldrarnas behov. Bestraffningen kan vara övergerepp, både fysiska och psykiska. Från sexuella övergrepp till att duscha barnen i kallt vatten, frysa ut barnen genom att ingen får tala med dem, barn som inte får äta tillsammans med de andra i familjen, barn som får sitta på trappan i underkläderna i vinterkylan. 


Det är ett välkänt faktum att det förekommer att familjehem har barn för att få pengarna. Ersättningen som kommunen betalar för att barnet bor i familjehemmet/jourhemmet. Jourhem har ofta barnet endast tillfälligt och barnet är då stadigvarande i annat hem eller ska placeras vidare. Citat "man får väl ha ungjävlarna" för att få ut pengarna. I verkligheten används då inte pengarna till barnen. Barnen får leva under knapra förhållanden och kan i vissa fall nekas vad de behöver. Kläder, tillräckligt med mat, vård. 

I fall där pappan dömts för övergrepp har det förekommit att han efter avtjänat straff tillåtits bo i kvarter med barn. Kommunen har ansett att straffet är avtjänat och har inte tagit hänsyn till risken för återfall. Det är inte kommunens bord. Medborgare med synpunker får vända sig till Polisen som inte kan göra något innan nytt brott kan styrkas. 

Idag är regelverket format på ett sätt som innebär att den enda man kan vända sig till med detta problem är myndighetens handläggare, som vanligen tror att anklgelserna är påhittade eller överdrivna. Medborgaren kan inte få ett ombud, bekostat av staten, eftersom det är myndighetens handläggare som är medborgarens kontaktperson in till myndigheterna. Att anlita ett ombud själv är långt ifrån självklart. Det kostar vanligen från 1500 kr per timme. Det innebär att ett enda ärende kan kosta upp till 100 000 kr. I den här typen av fall kan det handla om att medborgaren har fyra ärenden. 

Detta undergräver medborgarens rättssäkerhet på det mest kränkande sätt. Det finns idag drygt 450 olika myndigheter med olika uppdrag. Var och en kan bara följa sitt eget uppdrag, därför slussas medborgare runt i systemet. Myndighetslots samordnar medborgarnas kontakter och ärenden. 

Istället för att medborgaren ska behöva rodda kontakt med kommunens handläggare och göra erfoderliga anmälaningar (brukar vanligtvis vara fyra stycken), har medborgaren en kontaktperson, Din Myndighetslots

Myndighetslots kan förbättra situationen.

Woxzia Myndighetslots - Kompetenscenter för medborgarservice.

Företaget Woxzia Myndighetslots är ett kompetenscenter för medborgarservice. Hit kan medborgare vända sig för att få hjälp med myndighetsärenden. Man kan få kontakt med en egen Myndighetslots och få svar på frågor samt vägledning i sina egna ärenden som att ansöka om olika myndighetsbeslut. Man kan följa alla sina myndighetsärenden från ett personligt medborgarkonto. Istället för att hålla kontakt med en massa olika myndigheter har Du en kontaktperson, Din Myndighetslots.

Myndighetslots.se - Rätt direkt