Egmont Publishing Kids AB

Barns skärmtid längre än vad föräldrar anser rimligt

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2013 12:10 CEST

Barn i Sverige tillbringar i snitt nästan två timmar framför skärm varje veckodag, och ännu mer tid läggs framför skärmen på helgen. Det visar en undersökning utförd av Novus på uppdrag av tidningen Bamse. Föräldrarna är samstämmiga: deras barn tillbringar mer tid framför skärmen än vad som är rimligt. När det gäller barn i skolåldern, tror en av tre föräldrar att tiden framför skärmen annars hade lagts på bland annat läsning.


Många föräldrar känner sig kluvna när det gäller barnens skärmtid (tid vid datorn, tv:n, läsplattan eller mobilen)och vilka effekter den får, visar undersökningen. Samtidigt som föräldrarna upplever att barnen lär sig nya saker, har roligt, kopplar av och utvecklar sitt språk, så tror en av tre föräldrar att för mycket skärmtid gör att barnen kan utveckla ett beroende och att för mycket stillasittande kan leda till ohälsa. Enligt undersökningen har tiden framför skärmen ersatt bland annat utelek, att man träffar kompisar och läser tidningar och böcker.

– De flesta föräldrar vet att barn behöver göra en massa olika saker för att må bra; som att leka, vara med kompisar, vara ute och röra på sig, läsa och sova. Jag vet att föräldrar blir oroliga om barnet bara gör en sak nästan hela tiden, säger barnpsykologen Jenny Klefbom.

Serie om spel i Bamse

– I Bamse nr 12 har vi en serie som handlar om vad som händer när Bamses barn hittar ett nytt, spännande spel. Jenny Klefbom svarar också på frågor om spelande i tidningen, berättar Charlotta Borelius, chefredaktör på Bamse.

Tanken är att serien och Jenny Klefboms råd ska fungera som stöd till föräldrar som vill resonera med sina barn om spelande.

– Vi tror att detta är en angelägen fråga för våra läsare och deras föräldrar, säger Charlotta Borelius.

Effekter på läskunnigheten

– Att spela är både kul och stimulerande och vi vet att det kan bidra till barns språkutveckling och ge många andra nyttiga kunskaper, säger Charlotta Borelius. Samtidigt så svarar föräldrarna till de äldre barnen att barnen skulle ha läst i större utsträckning om de inte suttit vid skärmen. Det gäller att vara uppmärksam på vad man väljer bort.

Regeringens litteraturutredning som presenterades 2012 visar att en möjlig orsak till att svenska barn läser sämre nu än tidigare kan vara att den som surfar över två timmar per dag är mindre benägen att läsa en bok. Enligt Novus undersökning tillbringar barn i åldern 6-9 år två timmar eller mer framför en skärm varje dag och hälften av alla barn åldern 2-3 år spenderar mellan en och två timmar.

– Om dagens tvååringar sitter framför en skärm nästan lika länge som våra nioåringar, samtidigt som statistiken från de senaste åren visar att vi tvärtom ökat vårt skärmanvändande, kan man ju inte låta bli att fundera på vilka effekter det kommer att få för barns kunskaper och färdigheter i framtiden, säger barnpsykologen Jenny Klefbom. Men självklart har det också stor betydelse vad man gör på skärmen.


Leder till konflikter

En av fyra föräldrar svarar att diskussioner om hur lång skärmtid som är rimlig leder till konflikter med barnen en eller flera gånger i veckan och 80-talistföräldrarna sticker ut som minst konfliktbenägna. En förklaring är såklart att 80-talisterna generellt har yngre barn, men parallellt visar statistiken att ju yngre föräldrarna är, desto större skärmkonsumenter är de själva.

– Det är en utmaning för många föräldrar idag att själva vara en förebild eftersom det innebär att man måste se över sin egen skärmkonsumtion, säger barnpsykologen Jenny Klefbom.

Undersökningen har utförts av Novus på uppdrag av Egmont Kids Media. 1021 föräldrar till barn i åldern 2-9 år har under perioden 26 juni-1 juli 2013 svarat på frågor om deras barns skärmanvändande. Intervjuerna har genomförts via Novus webbpanel.

För ytterligare diskussion eller frågor, vänligen kontakta:

Jenny Klefbom, barnpsykolog

070 584 38 21

jenny.klefbom@psykologkompetens.se

Charlotta Borelius, Chefredaktör på tidningen Bamse

040 693 95 02

charlotta.borelius@egmont.se


Egmont Kids Media Nordic AB, med verksamhet i Malmö, är marknadsledande inom barn- och ungdomsmedia samt spel och pussel. Egmont Kids Media i Sverige omsätter 470 miljoner SEK (2012) och har 105 anställda. Verksamheten ingår i den internationella Egmontkoncernen, en av Skandinaviens ledande mediekoncerner med 6 400 medarbetare och som ger ut medier i över 30 länder. Egmonts totala omsättning uppgick 2012 till 1,6 miljarder EUR.  
Läs mer på www.egmontkm.se och www.egmont.com