Sveriges Makalösa Föräldrar

Barnsäkra BVC

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 04:45 CEST

Barnvårdcentralen, BVC, spelar en oerhört viktig roll i Sverige för att säkerställa barns rätt till god hälsa och vård. Sveriges Makalösa föräldrar vill ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv utveckla BVC:s verksamhet och göra den bättre. Utifrån ett ensamförälderperspektiv verkar Sveriges Makalösa Föräldrar för att barnsäkra BVC.

Konkret vill Sveriges Makalösa föräldrar att:

  • Hembesök ska göras i de miljöer barnets vistas i, t ex efter en separation inte bara där barnet är folkbokfört. Detta tror vi skulle bidra till jämställdhet, visa samhällets förväntningar på föräldrar men framför allt säkra barnets rätt till hälsa.

  • BVC ska säkra att all väsentlig hälsoinformation når barnets föräldrar, oavsett deras relation, t ex för att kunna värna barnets hälsa vid umgänge med en förälder som inte har vårdnaden.

  • Verka för att informationsmaterial riktar sig till båda föräldrar på ett fördomsfritt sätt.

  • BVC har databaser som är baserade på föräldraskap inte enbart Folkbokföringen, för att underlätta t ex utskick när föräldrar ej sammanbor.

Landstinget i Stockholm kommer hålla inspirationsdagar för BVC personal den 9-10 oktober, 17-18 oktober samt 21-22 november i Stockholm (se länk!). Sveriges Makalösa Föräldrar kommer då finnas på plats för att informera om verksamheten och våra förslag på hur BVC kan utvecklas ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv.

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.