Upplands-Bro kommun

Barnskötare dömd till två års fängelse för grovt sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 11:19 CET

Tingsrätten meddelade idag domen för den barnskötare som stod åtalad för sexuella övergrepp på en förskola i Upplands-Bro. Barnskötaren dömdes till två års fängelse för två fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn och tre fall av sexuellt ofredande.

I oktober 2015 polisanmälde Upplands-Bro kommun en barnskötare anställd på en förskola i Bro efter att barn berättat om misstänkta händelser. Polisens utredning har pågått under hösten och vintern och den 25 januari 2016 inleddes rättegången. Av de sex åtalspunkterna gällde tre punkter sexuellt ofredande, två punkter grovt sexuellt övergrepp mot barn och en punkt våldtäkt mot barn alternativt grovt sexuellt övergrepp mot barn. Idag, fredagen den 19 februari, meddelades domen. Barnskötaren dömdes till två års fängelse för två fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn och tre fall av sexuellt ofredande. Åtalspunkten gällande våldtäkt mot barn frikänndes barnskötaren från. Barnskötaren ska även betala skadestånd till brottsoffrena.

– Det är djupt tragiskt att barn farit illa i verksamheten. Vi är skyldiga enligt lag att agera vid minsta misstanke om att barn far illa och därför gjorde vi en polisanmälan för att få det utrett vad som hänt. Nu stöttar vi dem som jobbar på förskolan och vi stöttar manlig förskolepersonal på olika sätt. Det har varit en tuff period för samtliga. Kommunens psykologer finns tillgängliga för de föräldrar som har behov av att prata. Den fällande domen innebär även att den dömda personens anställning i kommunen avslutas, kommenterar Kaj Söder, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.

Efter den här händelsen har kommunen vidtagit flera åtgärder, bland annat:

  • Förskolan har sett över sina rutiner. I så stor utsträckning som möjligt ska de moment då en pedagog arbetar ensam med barn minimeras.
  • Möjligheterna till förändrade rutiner vid rekryteringar och anställningar har diskuterats.
  • Miljöerna på förskolan har setts över för att skapa öppna, överblickbara miljöer så mycket som möjligt.
  • En handlingsplan har upprättats för att skapa en trygg miljö och förebygga risker vid utsatta situationer på förskolan. Handlingsplanen kommer att revideras efter hand.
  • Fyra väskor med värdegrundsmaterialet ”Alfons vänskapslåda” har tagits i bruk av avdelningarna. Två väskor finns på våra äldre barns avdelningar. Materialet från Rädda Barnen ”Stopp min kropp” används också.
  • En utbildning har genomförts med förskolechefer i kommunen. Utbildningen genomfördes den 8 december med Ann-Christin Falk som är utbildad socionom och arbetar som samordnare vid ett barnahus. Ann-Christin har lång erfarenhet av att utbilda och ge konsultation kring frågor som rör sexuella övergrepp på barn. Hon har arbetat med att i samverkan med olika arbetsgrupper göra handlingsplaner som är tillämpningsbara, ge information till föräldrar, medarbetare och ledning på förskolan om hur man arbetar förebyggande och hanterar situationer då barn utsätts för övergrepp.

Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren drygt två mil nordväst om Stockholm och ca 25 minuters pendeltågsresa från Stockholms central. Upplands-Bro har två tätorter, Kungsängen och Bro. Kommunen har nu drygt 25 000 invånare och expanderar både vad det gäller invånare och företagsetableringar.