Kommunal

Barnskötaryrket är på väg att försvinna

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 11:12 CET


Kommunal har gjort en undersökning bland sina medlemmar som visar att många är oroliga att deras yrke inte kommer att finnas kvar i framtiden. Varannan barnskötare i undersökningen ser tendenser att kommunen systematiskt byter ut barnskötare mot förskollärare. 6 av 10 barnskötare anser att deras yrke är på väg att fasas ut.


Kommunal har gjort undersökningen i sin välfärdspanel där Kommunal har 688 aktiva barnskötare. 408 av dem har svarat. Kommunal befarar att barnskötaryrket är på väg att försvinna. Kommunerna varslar barnskötare för att i nästa steg anställa en förskollärare. När en barnskötare går i pension ersätts de inte. Undersökningen visar också att barnskötarena anser att det blir sämre kvalitet samt att det är färre barnskötare i förskolan än för några år sedan.

– Det är beklämmande att så många känner sig oroliga över sin framtid. Båda yrkesgrupperna behövs inom förskolan. Det krävs ett helhetsperspektiv där yrkesgrupperna kompletterar varandra, där barn får utrymme till lek och att växa utifrån egna förutsättningar. Barnskötarna är en viktig del i barnens utveckling. Det handlar bland annat om måltidssituationen och att knyta skorna, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Statistik barnskötare
683 barnskötare har sagts upp under 2009
Öppet arbetslösa medlemmar i januari:
2009 1229 st
2010 1714 st

Hela enkätundersökningen finns att hämta här: www.kommunal.se/barnundersokning

Presskontakt: Anette Vahlne 070 320 48 67

Kommunal / 104 32 Stockholm / Besöksadress: Liljeholmsvägen 32
Tel: 010-442 70 00 / www.kommunal.se