Stockholms Läns Landsting

Barntandvård och samordnad diagnostik belönas för utveckling och lärande

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 14:25 CET

Medarbetarna på Specialistbarntandvården, Folktandvården, samt Soheir Beshara, överläkare vid Klinisk kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet, får Stockholms läns landstings Gyllene Äpple - en utmärkelse som belönar medarbetare som skapar möjligheter till utveckling och lärande inom landstinget.

Första pris får Klinikchef Margaret Grindefjord och hennes medarbetare på Specialistbarntandvården vid Folktandvården. De har genom att ge bättre stöd och utbildning fått allmäntandläkarna att i högre utsträckning ta sig an även svårbehandlade barn, som till exempel funktionshindrade, barn som upplevt något trauma, har grav karies eller något annat komplicerat vårdbehov. Därmed har både kvalité och patientsäkerhet ökat. Dessutom har köerna till specialisttandvården minskat drastiskt. Initiativet går ut på att specialisttandläkarna besöker Folktandvården några gånger per år och hjälper till med svåra fall på plats.

– Vi har effektiviserat den specialiserade barntandvården samtidigt som vi gett allmäntandvården ett kunskapslyft. Syftet är att alla barn ska få rätt behandling på rätt nivå, säger Margaret Grindefjord, klinikchef.

– Att vi som arbetar med barn har fått möjlighet att träffas ökar delaktigheten. Kunskapsöverföringen blir en naturlig del i arbetet. När vi möter kollegor på deras hemmaplan ger vi service både till dem och patienterna. Vi blir mer tillgängliga och kan ge snabbare bedömning.

Andra pris tilldelas överläkare Soheir Beshara, medicinskt ansvarig för hematologisk diagnostik inom Klinisk kemi på Karolinska universitetssjukhuset. Soheir Beshara har genom samordning av arbetsrutiner inom sex laboratorier på olika sjukhus snabbat på svarstiderna för prover och samtidigt höjt den medicinska kvalitén. Provtagningarna är idag mer automatiserade och instrumenten som laboratorierna använder är högteknologiska.

– Vi använder ett digitaliserat mikroskopsystem som är ihopkopplat mellan de fyra sjukhusen; Karolinska Huddinge, Karolinska Solna, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Det gör att personalen kan granska blodutstryk (blodceller) tillsammans och ge kvalitetssäkrade svar. Det är ett väldigt stort plus att vi på detta sätt kan använda vår kompetenta personal effektivt, säger Soheir Beshara.

Syftet med Gyllene Äpplet är att uppmärksamma och belöna initiativ som inneburit utveckling för både individ och verksamhet. Utmärkelsen skall också inspirera och motivera till ytterligare spridning och utveckling av kompetens.  I år delas Gyllene Äpplet ut för 16:e gången. Första pris är 40 000 kronor. Andra pris är 20 000 kronor. Dessutom får vinnarna ett vackert äpple i konstglas.

--------

Juryns bedömningskriterier är:
- Pristagare visar förmåga att omvandla idéer och nytänkande till konkreta resultat.
- Pristagares idéer, arbete och resultat är aktuella samt applicerbara inom andra verksamheter i SLL.
- Pristagare integrerar kompetensfrågor i det dagliga arbetet.
- Pristagare, enskild eller grupp ska vara anställd inom landstinget.

Juryns motivering för specialistbarntandvården:
En enkel lösning med stor effekt för små människor med stora behov. Genom initiativet ”Specialistbarntandvård och allmäntandvård i samverkan” har specialistbarntandvården med Margaret Grindefjord och hennes medarbetare utvecklat och förbättrat barntandvården inom Folktandvården. Initiativet har lett till ett kunskapslyft för all personal ute på folktandvårdsklinkerna med ökad kompetens och förbättrat samarbete med barnspecialisterna. För barnpatienter i behov av specialistvård har initiativet lett till snabbare omhändertagande, minskade köer och en vård med bättre kvalitet och patientsäkerhet

Juryns motivering för Soheir Beshara:
Öppet och prestigelöst sökande av ny kunskap ökar kompetens och förbättrar service. Soheir Beshara har förnyat och samordnat rutinerna vid sex olika sjukhuslaboratorier vilket medfört en klart förbättrad och enhetlig service till beställarna av hematologiska prover. Genom solida medicinska kunskaper och förmåga att engagera medarbetarna i utvecklingen har Soheir på relativt kort tid höjt kvalitet på bred basis. Hon har också med framgång infört nya arbetsrutiner som drar nytta av den senaste teknologin och samtidigt motiverat medarbetare att överge gamla mindre värdeskapande rutiner.

För mer information:
Cecilia Lundberg och Kristina Pesula, SLL Personal, Stockholms läns landsting, 08-123 146 05 eller 08-123 148 56
Anders Fridell, presschef, Stockholms läns landsting, 070-737 42 02