Riksdagen

Barsebäck 2 och elavläsning uppe för debatt onsdag

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 16:00 CEST

Stängningen av Barsebäck 2 och frågan om elavläsning varje månad är uppe för debatt och beslut onsdagen den 11 juni. Ärendena ingår i ett betänkande från näringsutskottet om elmarknaden.

De villkor som riksdagen ställt upp för en stängning av Barsebäck 2 är inte helt uppfyllda, enligt regeringen. Det gäller framför allt effekterna på miljön och klimatet samt balansen mellan tillgång och efterfrågan på el. I en proposition, som behandlas i utskottets betänkande, skriver regeringen att den planerar att sätta in åtgärder för att möjliggöra beslut om en snar stängning.

Regeringen föreslår att frågan om stängning av Barsebäck 2 tas upp till förhandling mellan staten och kraftindustrin. Tanken är att frågan ska hanteras tillsammans med förhandlingarna om avvecklingen av de övriga kärnkraftsreaktorerna. Näringsutskottets majoritet är positiv till förslaget och anser att regeringen ska kunna ta ställning till en sådan förhandlingsuppgörelse. Majoriteten utgörs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Det är logiskt att stängningen av Barsebäck 2 hanteras med samma förutsättningar som gäller för de övriga reaktorerna i förhandlingen, skriver partierna i betänkandet.

Utskottsmajoriteten påpekar dessutom att förslaget inte hindrar regeringen från att låta riksdagen ta ställning till en förhandlingsuppgörelse samt att riksdagens villkor för en stängning fortfarande gäller. Enligt utskottet så bör riksdagen genom ett tillkännagivande till regeringen klargöra hur frågan om Barsebäck 2 ska hanteras i fortsättningen.

Om en överenskommelse om Barsebäck 2 inte kan nås avser regeringen att avveckla reaktorn med stöd av lagen om kärnkraftens avveckling. Enligt majoriteten så är det nödvändigt för att inte ytterligare försena kärnkraftsavvecklingen.

Reservationer från m, fp, kd och mp

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet är emot regeringens förslag om förhandling. Moderaterna och Folkpartiet anser att förslaget är demokratiskt tvivelaktigt och Kristdemokraterna menar att förhandlingsmodellen är olämplig för kärnkraftsavveckling.

Moderaterna och Folkpartiet vill inte att Barsebäcks andra reaktor läggs ner. Kristdemokraterna och Miljöpartiet är däremot för en nedläggning. Miljöpartiet anser att villkoren för en stängning redan nu är uppfyllda och att reaktorn bör kunna stängas före sommaren 2003.

Elavläsning varje månad

Näringsutskottets majoritet stödjer regeringens inriktning att elnätsföretagen ska bli skyldiga att mäta och läsa av elförbrukningen minst en gång i månaden för samtliga kunder. Detta bör vara obligatoriskt senast den 1 juli 2009. Konsumenterna får därmed större möjlighet att påverka sina elkostnader och energiförbrukning, anser utskottet.

Debatt och beslut: Onsdagen den 11 juni, efter voteringen kl. 9.00

Förarbeten: Näringsutskottets betänkande 2002/03:NU11 och proposition 2002/03:85

För mer information: Ring Roger Berggren, föredragande i näringsutskottet, på telefonnummer 08-786 49 63

Ingeborg Granlund
Informationssekreterare, tfn 08-786 57 38/ 020-349 000