Susan Rose Communication AB

Basefarm medlem i globala säkerhetsorganisationen FIRST

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 07:11 CEST

2013-06-26. Pressmeddelande: Basefarm, specialister på drift av affärskritiska tjänster, är det fjärde företaget i Sverige som blivit officiellt medlem i den globala säkerhetsorganisationen FIRST, en paraplyorganisation som samlar betrodda it-säkerhetsteam från hela världen. Medlemskapet innebär ett effektivare säkerhetsarbete för Basefarms incidenthantering genom att sprida säkerhetsrelaterad information mellan medlemmarna i FIRST och samhället i stort.

Den ledande säkerhetsorganisationen FIRST (Forum of Incident Response and Security Team) syftar till att främja samarbetet vid incidenthantering för att snabbt förebygga incidenter och främja informationsutbyte mellan medlemmarna i FIRST. Organisationen har nu accepterat Basefarm som Sveriges fjärde medlem i FIRST och Basefarm har därmed uppnått organisationens strängaste säkerhetskrav för ett medlemskap. Förutom Basefarm är TeliaSonera (TS-CERT), CERT-SE och SUNET-CERT medlemmar från Sverige. Tröskeln till att uppnå ett medlemskap är mycket hög på grund av att högt förtroende från andra medlemmar behövs för att kunna dela säkerhetsrelaterad information mellan medlemmarna.

– Genom vårt medlemskap i FIRST kan vi mer effektivt åtgärda säkerhetsincidenter och vara mer proaktiva genom samarbetet med andra organisationer. Basefarm har under många år arbetat intensivt med säkerhetsfrågor. Vårt medlemskap i FIRST är ännu ett steg för att stärka vår position inom området. Det är också ett bevis på att vi har alla rutiner och processer på plats och upprätthåller den höga säkerhetsstandard som FIRST kräver, säger Fredrik Svantes, gruppledare för Basefarms säkerhetsteam BF-SIRT.

Basefarms två huvudsponsorer, UiO och CERT-SE, har arbetat i nära samarbete under flera månaders tid för att säkerställa att Basefarm har alla krav på säkerhetsrutiner som krävs för att bli inröstad som en officiell medlem.

Om Basefarm:

Basefarm är Nordens ledande aktör inom drift av Internetteknologi. Kunderna är företag och organisationer med affärskritiska IT-tjänster och höga krav på tillgänglighet, utvecklingstakt och kvalitet. Basefarm tar ett helhetsansvar för kundernas tjänster och ser till att samverkan mellan olika system, infrastruktur och trafikflödet alltid fungerar. Basefarm startade sin verksamhet 2000 och har idag 300 medarbetare i Stockholm, Oslo och Amsterdam. Basefarm är certifierade enligt ISO 27001 som är en av världens strängaste säkerhetscertifieringar.


För mer information kontakta:

Sara Murby Forste, VD Basefarm, tel. 0735 260 002, sara.murbyforste@basefarm.se

Presskontakt Susan Rose Communication AB, tel. 073 300 3010, susan@susanrose.se