Basware

Basware förvärvar Contempus AS från Affecto

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 13:16 CEST

Basware Corporation (Basware) har idag beslutat om förvärv av hela aktiekapitalet i Contempus AS (Contempus) från Affecto. Contempus tillhandahåller lösningar för processen från inköp till betalning, Purchase to Pay, liksom lösningar för informationshantering, Enterprise Content Management. Det fasta priset för förvärvet är ca SEK 82,7 miljoner (ca EUR 8,7 miljoner) och en tillkommande förvärvskostnad på max SEK 17,7 miljoner (ca EUR 1,8 miljoner). Både det fasta priset och den tillkommande förvärvskostnaden kommer att betalas i likvida medel på dagen vid avslut. Förvärvet ligger för godkännande av det norska konkurrensverket och affären förväntas kunna avslutas under 2008, efter myndigheternas nödvändiga godkännande. Basware kommer att tillkännage mer information om det slutliga förvärvspriset, förväntade synergieffekter såväl som annan finansiell information vid affärens avslutande.

Contempus förvärvades av Affecto 2007 och var tidigare en del av Component Software Group ASA. Contempus hade 55 anställda den 30 juni 2008 och ett nettokapital på ca SEK 20 miljoner (ca EUR 2,1 miljoner). Inga väsentliga ändringar uppskattas ha gjorts innan tiden för förvärvet. Under 2007, hade Contempus en intäkt på ca SEK 81,9 miljoner (ca EUR 8,7 miljoner) och ett rörelseresultat före avskrivningar på ca SEK 8 miljoner (ca EUR 0,85 miljoner). Nettoförsäljningens tillväxt under första halvåret 2008 har varit 28% jämfört med första halvåret 2007.

Contempus har fler än 17 års erfarenhet av utveckling och implementering av lösningar för hantering av elektroniska dokument. Verksamheten fokuseras runt Contempus mjukvaruprodukter. Företaget har en konsultorganisation för distribution, implementering och underhåll av installationerna i Sverige och Norge. Företaget etablerade 2008 dotterbolaget Contempus UK Ltd som ägs helt av Contempus. Dotterbolaget tillhandahåller service åt både kunder och partner i Storbritannien. Contempus har dessutom affärspartner i USA och Beneluxländerna för att täcka de internationella marknaderna.

"Förvärvet förstärker Baswares position på marknaden för Enterprise Purchase to Pay i Norge, Sverige och Storbritannien. Dessutom kommer vi att få värdefull expertis som förbättrar vår konkurrenskraft", säger Odd Roar Trapnes, Senior Vice President, Basware Scandinavia.


För mer information, vänligen kontakta:
Senior Vice President Odd Roar Trapnes, Basware Scandinavia, +47 90 79 15 82 eller +47 23 37 03 00

Om Basware
Basware är världsledande inom systemlösningar för området från inköp till betalning med drygt 1 200 kunder och 650 000 användare i fler än 50 länder. Baswares lösningar automatiserar affärskritiska finansiella processer och levererar värde genom att ge kontroll och spårbarhet samt snabb avkastning på investerat kapital. Lösningarna distribueras och implementeras i Europa, USA och Asien genom ett omfattande nätverk av lokala kontor och affärspartners.

Under 2007 nådde nettoförsäljningen 73 miljoner Euro. Basware grundades 1985 och är idag börsnoterat på den Nordiska Börsen i Helsingfors. Basware har huvudkontor i Finland och sju dotterbolag i Europa samt ett i USA. Basware i Sverige har kontor i Stockholm och Falun, med totalt ca 45 anställda.