Batteriinsamlingen

Batterisamarbete över gränserna för ökad insamling

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 09:29 CET

Batteriinsamlingen i Sverige är med internationella mått hög och genom ett samarbete mellan de två producentansvarsbolagen, El-Kretsen och BlyBatteriRetur samt branschorganisationen Avfall Sverige är förhoppningen att fortsätta på inslagen väg. Det ska vara lätt att lämna in sina batterier och för att alla lätt ska kunna hitta närmaste insamlingsplats, har Batteriinsamlingen fått en ansiktslyftning i och med ny design på hemsidan.  Adressen är samma som tidigare, www.batteriinsamlingen.se.

Batteriinsamlingen drivs numera av El-Kretsen och BlyBatteriRetur tillsammans med Avfall Sverige och den nya designen på hemsidan är det första synliga resultatet av detta samarbete. Stort fokus har lagts på att alla lätt skall kunna ta reda på var man lämnar uttjänta batterier, en sökfunktion ger såväl karta som adress till närmaste batteriholk och återvinningscentral. Ett starkt stöd i detta arbete är alla kommuner, som svarar för uppdateringen av insamlingsställena.

-        Målet har varit att göra hemsidan renare och tydligare. För att alla besökare snabbt ska hitta den information de söker, har varje huvudmålgrupp fått en egen flik. Nytt är också ett nyhetsblock på första sidan och information om aktiviteter ute i kommunerna, säger Ulrika Eliason, El-Kretsen.

-        Vi vill samla information om alla sorters batterier på en hemsida. Därför finns nu tydligare information om var man lämnar bilbatterier och om hur de återvinns, säger Bo Lindvall, BlyBatteriRetur.

Den kommande generationen är en nyckelgrupp för att nå hög insamling av batterier. Med det i åtanke så ska det bli spännande att under våren publicera nytt fräscht skolmaterial specifikt framtaget för den gruppen ungdomar. Det äldre skolmaterial som finns kvar, kan beställas på www.batteriinsamlingen.se.

Batteriinsamlingens verksamhet finansieras idag av El-Kretsen och BlyBatteriRetur. Dessa producentorganisationer ansvarar för hantering och återvinning av alla batterier på svenska marknaden. Vad gäller insamling och information har producenterna valt att samarbeta med Sveriges kommuner och med Avfall Sverige. På Avfall Sverige finns därför Batteriinsamlingens informatör och webbredaktör Karin Lindskog Johansson.

För mer information kontakta:

El-Kretsen, Ulrika Eliason, 08-545 212 95

BlyBatteriRetur, Bo Lindvall, 08-21 50 60

Batteriinsamlingen, Karin Lindskog Johansson, 040-35 66 12

Batteriinsamlingen är ett samarbete mellan de två producentorganisationerna El-Kretsen och BlyBatteriRetur och branschorganisationen Avfall Sverige. Batteriinsamlingen verkar för ökad insamling av batterier.