Baxter Medical AB

Baxter ingår avtal med hälsodepartementet i Storbritannien om pandemiskt influensavaccin

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 10:21 CEST

Baxters europeiska dotterbolag i Storbritannien har ingått ett omfattande avtal med hälsodepartementet som innebär förköpsrätt till pandemiskt influensavaccin i händelse av att världshälsoorganisationen (WHO) deklarerar att en pandemi brutit ut.

Baxter kommer att tillverka sitt pandemiska influensavaccin i ett serumfritt, vero-cellbaserat system vid en av de största anläggningarna i världen för cellodlade vaccin. Att tillämpa vero-cellodling har flera fördelar jämfört med konventionell äggbaserad teknik. Baxters process för vero-cellodling kan sättas igång snabbt tack vare användning av ett ”nativt” virus som inte behöver modifieras för att möjliggöra tillväxt i ägg vilket gör att vaccinet kan finnas tillgängligt mycket snabbare. Vaccin som framställs med denna process kan släppas inom cirka 12 veckor vilket är avsevärt tidigare än med ett konventionellt äggbaserat system. Dessutom har alla influensastammar med pandemisk potential som testats för tillväxt i vero-celler producerat replikerbart högt utbyte vilket ger företaget flexibilitet att snabbt kunna agera utifrån de varianter av pandemiska virusstammar som uppstår.

”Det glädjer oss att vi kan ställa erforderlig teknik, tillverkningskapacitet och andra resurser till förfogande och bistå hälsodepartementet i deras strävan att skydda brittiska medborgare mot det hot som en influensapandemi innebär”, säger Kim Bush, VD för Baxters vaccinverksamhet.

Baxter bedriver kliniska tester av företagets adjuvansfria H5N1-kandidatvaccin mot (fågel)influensa. En fas I/II-studie i Europa visade att studiedeltagarna som fått Baxters H5N1-kandidatvaccin utvecklade ett mycket bra antikroppssvar vid så låga doser som 3,75 µg och med betydande nivåer av korsimmunitet mot vitt skilda stammar av H5N1. I studien föreföll tolerabilitetsprofilen för Baxters H5N1-kandidatvaccin likna den för vaccin mot säsongsinfluensa. Baxter avslutade nyligen rekryteringen av 550 studiedeltagare till en fas III-studie av H5N1-kandidatvaccinet för godkännande som prototypvaccin (så kallat mock-up-vaccin) i Europa och resultatet förväntas vara tillgängligt i slutet av 2007. Vid denna tidpunkt planerar Baxter att inleda ytterligare en stor klinisk fas III-studie avsedd att uppfylla alla europeiska krav för godkännande för pre-pandemiskt vaccin. Baxter samarbetar även med U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases, som ingår i National Institutes of Health, i partnerskap med Fisher BioServices Inc. och med U.S. Department of Health and Human Services, i partnerskap med DVC LLC, ett företag inom Computer Science Corporation Company, för att ytterligare utveckla vero-cellbaserade kandidatvacciner mot pandemi- och säsongsinfluensa i USA.

Den antigena sammansättningen och strukturen hos Baxters kandidatvaccin liknar den faktiska naturligt förekommande patogenen. Kandidatvaccinet framkallar ett immunsvar som liknar kroppens eget försvar mot ett naturligt virus utan att det krävs tillsats av något ytterligare ämne (adjuvant) för att höja immunsvaret. Adjuvanter anses bidra till biverkningar hos vacciner.

Stöd för pandemi-beredskap
Förutom att bedriva program för snabb klinisk utveckling har Baxter ett nära samarbete med regeringar i världen när det gäller beredskap för pandemisk influensa. Företaget har redan levererat flera miljoner doser H5N1 pre-pandemiskt vaccin till olika regeringar runt om i världen. Under 2006 tecknade Baxter ett kontrakt med Österrikes hälsodepartement om pandemisk beredskap för leverans av 16 miljoner vaccindoser mot pandemisk influensa om en pandemi skulle deklareras.

Baxter
Baxter hjälper hälso- och sjukvårdspersonal och deras patienter med behandling av komplexa medicinska diagnoser, såsom cancer, blödarsjuka, kronisk njursvikt, immunbristsjukdomar/autoimmuna sjukdomar samt akutsjukvård och vacciner. Koncernens totala försäljning 2006 var cirka 10,4 miljarder dollar. I Norden har företaget 230 medarbetare och omsatte i fjol cirka 1,5 miljarder SEK.

www.baxter.se

Baxter är ett varumärke som tillhör Baxter International Inc.

Mediakontakt:
Camilla Sjöström
+46 70 379 8300
camilla_sjostrom@baxter.com