Baxter Medical AB

Baxter startar program för att utveckla den första blodfria rekombinanta von Willebrand-faktorn

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 08:30 CET

Baxter har startat ett terapeutiskt program för att utveckla en rekombinant form av von Willebrand-faktorn, ett protein som har stor betydelse för blodets normala förmåga att koagulera. Baxter forskare presenterade resultat från prekliniska studier på årsmötet American Society of Hematology (ASH) i december 2006, som tyder på att en rekombinant proteinkandidat för von Willebrand-faktor har liknande egenskaper som plasmabaserad von Willebrand-faktor.

De första uppgifterna bygger på analyser av flera storskaliga batcher av rekombinant von Willebrand-faktor som framställts med företagets blodfria teknik och därefter renats. Egenskaperna för dessa renade rekombinanta proteiner jämfördes med tre plasmabaserade von Willebrand-faktorer. Totalt sett tyder resultaten på att egenskaperna för den rekombinanta von Willebrand-faktorn både in vitro och in vivo, är samma som hos plasmabaserad von Willebrand-faktor. Baxter kommer nu att fortsätta med omfattande preklinisk forskning innan det modifierade proteinet blir tillgängligt för klinisk utvärdering.

”Att starta det här programmet för att utveckla en rekombinant von Willebrand-faktor är en viktig milstolpe”, sade Hartmut Ehrlich, MD, vice President för global forskning- och utveckling inom Baxters BioScience-verksamhet. ”Den största delen terapeutiska koagulationsfaktorer framställs fortfarande av blodbaserade komponenter. Med vår blodfria framställningsteknik kan vi arbeta för att utveckla ett alternativ som eliminerar den potentiella risken för blodöverförd smitta för personer med von Willebrands sjukdom.”

von Willebrands sjukdom
von Willebrands sjukdom är den vanligaste ärftliga blödningsrubbingen och förekommer hos en till två procent av befolkningen. Den drabbar både män och kvinnor. Personer med denna sjukdom kan ha låga nivåer av von Willebrand-faktorn, ett koagulerings- protein som är nödvändigt för att blodet ska koagulera normalt. Det finns tre typer av von Willebrands sjukdom, men de flesta fall är av typ 1 som är en lindrigare form av sjukdomen. Svårare fall, som typ 2 och typ 3, kan kräva intravenös behandling av ett koncentrat för att öka mängden von Willebrand-faktor i blodet. Detta hindrar nedbrytningen av de trombocytproppar som är viktiga för den tidiga koaguleringsfasen och för att kontrollera kraftiga menstruationsblödningar. von Willebrands sjukdom kan inte botas.

Baxters forskning och utveckling inom hemofili
Baxter är ledande inom hemofilibehandling med innovationer som sträcker sig över
40 år. Baxter har som mål att förenkla behandlingen och göra den mer användarvänlig genom terapier som kräver färre injektioner och erbjuder icke-intravenösa doseringsalternativ.

www.hemofili.se

Mediakontakt
Camilla Sjöström
Mobil: 070-379 83 00

www.baxter.se