Baxter Medical AB

Baxter utsedd till Medical Products Industry Leader för 9:e året

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 11:25 CEST

Baxter har utnämnts till Medical Products Industry Leader 2010 av Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) och Dow Jones Sustainability North America Index (DJSI North America). Det är 12:e året i rad som Baxter finns med i DJSI-listan sedan den lanserades 1999 och det nionde året som företaget får utmärkelsen Medical Products Industry Leader.

Baxters ledande position beror på de toppoäng som företaget fått inom en rad områden som bioetik, uppförandekod, att attrahera och behålla skicklig arbetskraft samt rapportering om sociala frågor och miljöarbete.

Dow Jones hållbarhetsindex har utvecklats från Dow Jones Global Index och är världens första jämförelseindex som följer det finansiella resultatet för ledande företag över hela världen som satsar på hållbarhet. DJSI World Index följer den finansiella utvecklingen för de i socialt, ekonomiskt och miljömässigt hänseende översta 10 procenten bland de 2 500 största företagen i Dow Jones Global Index inom 57 olika sektorer. DJSI North America Index omfattar de översta 20 procenten av de 600 största nordamerikanska företagen i Dow Jones Global Index.

Ny dialysator med hållbar design ger miljöfördelar
Baxters nya syntetiska dialysatorer XENIUM+ har ökade miljöfördelar jämfört med företagets övriga XENIUM-dialysatorer, bland annat minskade koldioxidutsläpp, lägre förbrukning av naturresurser och mindre mängd biologiskt riskavfall. Dialysatorer är filter som rengör blodet hos dialyspatienter vars njurar inte längre kan utföra denna livsviktiga funktion.

XENIUM+ är 15 procent lättare än Baxters tidigare dialysatorer, vilket möjliggör sänkt bränsleförbrukning vid transporter och bortforsling av biologiskt riskavfall. Till emballaget för en XENIUM+-dialysator går det åt ungefär en tredjedel mindre kartong, vilket minskar förbrukningen av naturresurser och kraven på avfallshantering. Under produktens livscykel avges totalt lägre mängd koldioxid jämfört med tidigare produktgenerationer, delvis på grund av att man använder polypropylen i höljet i stället för polykarbonat. XENIUM+ säljs för närvarande i Italien, Frankrike och Sverige.

Baxter arbetar kontinuerligt för att lösa miljömässiga och sociala problem under produkternas hela livscykel, från hållbar design och bioetik till forskning och utveckling, effektiv energi- och materialanvändning under tillverkning och transport och slutligen ansvarstagande reparationer, förbättring och återvinning då produktens livslängd är slut.

Baxters engagemang för hållbarhet sträcker sig över tre årtionden. Företaget ingår i Dow Jones hållbarhetsindex och har utsetts till ett av världens 100 mest hållbara företag av Corporate Knights och till en av de 100 bästa företagsmedborgarna av tidskriften Corporate Responsibility. Baxter rankades också på första plats i hälsovårdskategorin av Newsweeks nya Green Rankings 2009. Baxter är medlem i Center for Corporate Citizenship vid Boston College, i Business Environmental Leadership Council vid Pew Center on Global Climate Change, i Chicago Climate Exchange, i det amerikanska naturvårdsverkets (EPA) Climate Leaders och i Ethics & Compliance Officer Association. Baxter stöder Ceres miljöprinciper och är organisationsintressent i Global Reporting Initiative. Se Baxters hållbarhetsrapport för mer information.

Baxter utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som räddar och förbättrar livet för människor med hemofili, immunbrist/autoimmuna sjukdomar, infektionssjukdomar, njursjukdomar, trauma och andra kroniska och akuta medicinska tillstånd. Vi använder vår unika kombination av expertis inom medicinteknik, bioteknik och läkemedel till att utveckla behandlingar för patienter världen över. www.baxter.se
Baxter är ett varumärke som tillhör Baxter International Inc.