Baxter Medical AB

Baxters ADVATE får ett brett erkännande i medicinska kretsar i Europa

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 08:30 CEST

Efter lanseringen för två år sedan har
Baxter Medicals hemofilibehandling ADVATE (octocog alfa) stora framgångar i medicinska kretsar i USA och Europa tack vare ökat erkännande av dess fördelar.

Den ackumulerade försäljningen av ADVATE har nu överstigit en miljard enheter, vilket gör den till den mest framgångsrika produkten bland Baxters hemofililäkemedel. Analyser av patienter i Västeuropa som byter från Baxters RECOMBINATE till ADVATE visar på en uppåtgående trend som översteg 80 procent under de första två månaderna 2006.

ADVATE godkändes av Europeiska kommissionen i mars 2004, och är ett viktigt bidrag till behandlingen av hemofili A. Det är den enda registrerade rekombinanta faktor VIII-behandlingen för hemofili A utan tillsatser baserade på humant blod vid tillverkningen.

- ADVATES påvisade effekt och goda säkerhetsprofil skapar en idealisk grund för fortsatta utvecklingsprogram som är avsedda att förbättra den långsiktiga hälsan för personer med hemofili A, säger Robert Ström, VD för Baxter i Norden och Baltikum.

- Vi har ett proaktivt farmakovigilansprogram och forskar bland annat i orsakerna till och behandlingen av inhibitorer.

Baxer inom hemofili
Baxters framstående roll inom hemofilibehandling
Baxter är världsledande inom hemofilibehandling med innovationer som sträcker sig över 40 år. Förutom fortgående kliniska program tillämpar Baxter, genom sin egen tekniska expertis och strategiska samarbeten, nya tekniker för att vara ledande inom nästa generations hemofilibehandlingar. Baxters mål är att förbättra behandlingsbekvämligheten genom att tillhandahålla terapier som kräver färre injektioner och erbjuda icke-intravenösa doseringsalternativ.

www.hemofili.se

Om ADVATE
ADVATE används vid hemofili A för att förebygga och kontrollera blödningsepisoder hos barn och vuxna. ADVATE administreras direkt i blodet och verkar genom att tillfälligt höja faktor VIII-nivån i blodet så att kroppens koaguleringsprocess kan fungera normalt. ADVATE är det enda rekombinanta faktor VIII-läkemedlet utan tillsatser baserade på humant blod vid tillverkningen.

ADVATE används även vid perioperativ omvårdnad av patienter med hemofili A. ADVATE är inte avsedd för behandling av von Willebrands sjukdom. ADVATE bör administreras med försiktighet till patienter med tidigare överkänslighet mot innehållsämnen i faktor VIII-preparat eller känd känslighet mot mus- eller hamsterproteiner. De vanligaste relaterade biverkningarna som observerats vid kliniska studier med ADVATE inkluderar: konstig smak i munnen, huvudvärk, yrsel och rodnader. Utveckling av inhibitorer har observerats med alla faktor VIII-koncentrat, inklusive ADVATE. *

Om hemofili A
Personer med hemofili A producerar inte tillräckliga mängder faktor VIII, vilket är nödvändigt för att blodet ska koagulera på ett effektivt sätt. Om sjukdomen inte behandlas förkortas livslängden avsevärt för personer med allvarlig hemofili A. Enligt Världshälsoorganisationen lider fler än 400 000 människor världen över av hemofili, vilket motsvarar 15–20 per 100 000 män.

För fullständig produktinformation, gå till http://www.emea.eu.int/humandocs/Humans/EPAR/advate/advate.htm
http://www.fass.se


Mediakontakt:
Camilla Sjöström
Mobil: 070-379 83 00
pressrum_se@baxter.com

www.baxter.se