Moderaterna

Baylans lista över Sveriges ”sämsta” skolor ett politiskt spektakel

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 14:27 CET

-Idag offentliggör jag i Skolbloggen Ibrahim Baylans lista över vad han påstår vara Sveriges 100 sämsta skolor, så att alla kan se hur ytlig och godtycklig regeringens stämpling av skolor är. Moderaterna är för en intensifierad och fördjupad kvalitetsgranskning av skolor. Baylans lista möter inga sådana krav. Listan är ett politiskt spektakel och väcker betydande frågetecken.

Det säger Sten Tolgfors, moderaternas talesman i skol- och utbildningspolitik, med anledning av regeringens lista.

-Varför är sjukhusskolor med på listan? Listan utgår från resultaten i tre ämnen i år 9, men övriga ämnen räknas inte in. Baylans lista tar inte hänsyn vare sig till skolors sociala situation, eller resultatutveckling.
Rinkebyskolan som regeringen hävdar vara en av de sämsta skolorna har gått från att ligga 9% under förväntade prestationer år 2003 till att 2005 tvärtom presterar 8% bättre än förväntat.

-Den 14 mars gick Ibrahim Baylan ut och meddelade att de ”100 skolor som har sämst resultat” skulle träffas av riktade pengar. Vilka skolorna var framgick inte, inte heller på vilka grunder regeringen valt ut dem.

-Redan att denna Baylans lista existerar är en orimlighet. Det är knappast utbildningsdepartementets uppgift att stigmatisera skolor i omgivande samhällets ögon.

__________________
Mårten Wennberg
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm

+ 46-8-786 45 15
+ 46-73-682 81 11