B&B Tools AB

B&B TOOLS förvärvar industriåterförsäljare i södra Norge

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 15:40 CEST

B&B TOOLS har tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i Fag-Verktøy AS. Fag-Verktøy är en av de ledande leverantörerna av verktyg, maskiner, slang och hydraulik samt övriga industriförnödenheter till industri- och byggsektorn i Grimstad med omnejd. Fag-Verktøy omsätter cirka 10 MSEK per år och har 7 anställda.

"Förvärvet av Fag-Verktøy stärker TOOLS position på industrimarknaden i södra Norge",
säger Johan Falk, vVD i B&B TOOLS. "Det är ett väletablerat företag med hög kompe­tens och goda möjligheter till vidare utveckling av verksamheten." Tillträde beräknas ske i oktober 2008 efter att berörda myndigheters medgivande inhämtats. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på B&B TOOLS resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Stockholm den 26 september 2008

B&B TOOLS AB (publ)
För ytterligare information kontakta: Johan Falk, vVD, B&B TOOLS AB, telefon 08-660 10 30
Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med industriförnödenheter och industri­komponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 3 300 anställda.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i regelverk för emittenter.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

B&B TOOLS AB (publ)
P.O. Box 10024 l SE-100 55 Stockholm, Sweden
Phone +46 8 660 10 30 · Fax +46 8 660 58 70 · info@bb.se · www.bb.se
V.A.T. No. SE556034859001