BE Group AB

BE Group AB (publ) valberedning och årsstämma 2011

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 11:17 CEST

BE Groups årsstämma kommer att avhållas i Malmö den 28 april 2011, kl 16.00. I enlighet med bolagets fastställda principer för bolagsstyrning meddelas härmed att en valberedning med styrelsens ordförande Carl-Erik Ridderstråle som sammankallande har utsetts. I valberedningen ingår:

  • KG Lindvall, representerar Swedbank Robur fonder
  • Tomas Ramsälv, representerar Odin Fonder
  • Thomas Ehlin, representerar Nordeas fonder
  • Anders Oscarsson, representerar AMF Pension och AMF fonder
  • Carl-Erik Ridderstråle som ordförande i BE Group AB (publ)

Valberedningen skall utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2011 års årsstämma avseende:

  • val av styrelse
  • val av styrelseordförande
  • val av revisor
  • arvode till styrelseledamöter och revisor
  • val av ordförande för stämman

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post till valberedningen@begroup.com, (rubricera e-post "Till Valberedningen") eller brev till "BE Groups valberedning”, BE Group AB (publ), Box 225, 201 22 Malmö.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman skall, för att begäran med säkerhet skall kunna beaktas, inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) senast den 8 mars 2011.


Kommande informationstillfällen från BE Group AB (publ):


Bokslutskommuniké 2010                         9 februari 2011
Delårsrapport första kvartalet 2011          28 april 2011
Årsstämma 2011                                        28 april 2011

Vid frågor, vänligen kontakta: Carl-Erik Ridderstråle, styrelsens ordförande, tel +46 (0)705-22 07 56

BE Group, som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, är ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål och metaller. Koncernen har cirka 10 000 kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium. År 2009 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har knappt 900 anställda i nio länder i norra Europa med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com