BE Group AB

BE Group expanderar inom produktionsservice till verkstadskunder

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 09:46 CET

BE Group har träffat avtal om att förvärva den svenska metallbearbetningskoncernen RTS. Förvärvet stärker BE Groups erbjudande av produktionsservice till större verkstadskunder.

RTS bedriver verksamhet i Eskilstuna Sverige, Rapla i Estland samt en mindre tradingverksamhet i Rumänien.

”Detta förvärv markerar ytterligare ett steg i BE Groups strategi att förflytta koncernen framåt i värdekedjan. Med RTS kompletterar vi vår produktionskapacitet ytterligare och öppnar därmed upp för en ny kategori av uppdrag inom tung verkstadsindustri”, säger BE Groups VD Roger Johansson.

Bolaget beräknas omsätta omkring 90 MSEK på årsbasis och har 35 anställda.
Förvärvet är en kombinerad inkråms- och aktietransaktion och total nettoskuldeffekt för BE Group förväntas uppgå till 20 MSEK.

Tillträde beräknas ske under februari månad. Verksamheten konsolideras i BE Group-koncernen från tillträdesdagen och förväntas ha en positiv effekt på resultatet för koncernens affärsområde Sverige under 2011.

Roger Johansson, VD, BE Group AB
Tel. 46 (0)733 188 758, E-post: roger.johansson@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD, BE Group AB
Tel. 46 (0)70 869 07 88 E-post: torbjorn.clementz@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, är ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål och metaller. Koncernen har cirka 10 000 kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium. År 2010 omsatte koncernen 5,1 miljarder kr. BE Group har drygt 900 anställda i nio länder i norra Europa med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com