BE Group AB

BE Group investerar 26 MSEK i produktionsservice i Finland

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 15:11 CEST

BE Group fortsätter i linje med sin strategi att öka andelen av serviceförsäljningen. Som ett led i detta har beslut fattats om investeringar på cirka 26 MSEK i maskiner som avser produktionsservice för i huvudsak rostfritt stål och aluminium i Lappo och Lahti i Finland.

Den största delen av investeringen avser maskiner för laser- och vattenskärning för bearbetning av rostfritt stål, syraresistent material och aluminium för att bättre kunna erbjuda kundanpassade produkter. Investeringen inkluderar även bockning, borrning och blästring för att öka leveranskapaciteten av färdiga stålkomponenter i handelsstål.

"Vårt mål är att inom 3-4 år öka den totala andelen av serviceförsäljningen med upp till 50 procent för hela BE Group. Vårt bolag är störst på rostfritt stål inom den nordiska marknaden och efterfrågan på mer avancerade produkter ökar inom detta produktområde, speciellt i Finland. Det är därför naturligt att fortsätta att investera i nya maskiner för att möta våra kunders krav", säger VD och koncernchef Håkan Jeppsson.

De nya investeringarna kommer att göras i anläggningarna i Lappo och Lahti. Arbetet påbörjas så snart som möjligt och beräknas vara klart under fjärde kvartalet 2009.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Håkan Jeppsson, verkställande direktör och koncernchef, tel: +46-705-50 15 17,
e-post: hakan.jeppsson@begroup.com

 

Informationen är sådan som BE Group kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september kl. 13.00.

BE Group, som är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm sedan november 2006, är ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål och metaller. Koncernen har cirka 10 000 kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium. År 2007 omsatte koncernen 7,7 miljarder kr. BE Group har cirka 1 000 anställda i tio länder i norra Europa med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.