Beactica

Beactica får 6 miljoner kronor från EU för banbrytande influensaforskning

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 09:00 CET

Beactica AB, det Uppsala-baserade läkemedelsforskningsbolaget, meddelade idag att det kommer att erhålla upp till 6 miljoner kronor från EUs sjunde ramprogram för finansiering av forskning som syftar till att utveckla nya läkemedel mot influensa.

I projektet FluCure ska Beactica använda sin plattform, Sprint™, för att med en fragment-baserad strategi identifiera och optimera nya substanser som hämmar influensaviruset. Influensautbrott gör tre till fem miljoner personer allvarligt sjuka varje år världen över. Mellan en kvarts och en halv miljon av dessa individer dör. Projektet bedömdes av EUs expertpanel som speciellt intressant p.g.a. sin innovativa vetenskapliga angreppsvinkel. Strategin ökar sannolikheten att det utvecklade läkemedlet inte påverkas av säsongsvariationer och minskar även risken för resistens, något som är karaktäristiskt för läkemedel mot virus. Beactica kommer under de fyra år projektet pågår att samarbeta med ett antal ledande europeiska forskningsgrupper för att utveckla småmolekyler som slår mot det så kallade ribonukleoproteinkomplexet, en viktig komponent för virusets förökning.

”Vi är stolta över att vårt projekt prioriteras av EUs experter och glada för vidare finansiering till denna viktiga forskning. Anslaget kommer att hjälpa oss att fortsätta vårt arbete mot en egen produktportfölj.” sade Per Källblad, VD på Beactica.

Till Beacticas samarbetspartners i projektet räknas flera akademiska excellens-centra i Europa samt företagen Vironova AB och Pike Pharma GmbH i Schweiz. FluCure bygger vidare på projektet FluDrugStrategy som tidigare finansierades av EU.

För mer information vänligen kontakta Per Källblad, VD för Beactica, tel. 018 56 08 80.

Om Beactica

Beactica AB är ett forskningsföretag med en specialutvecklad teknologiplattform, Sprint™, som effektiviserar framtagandet av nya läkemedel. Bolaget erbjuder expertis och service avseende ytplasmonresonans (SPR) biosensor-baserade analyser av molekylära interaktioner samt partnerskap för fragment-baserad läkemedelsutveckling. Beactica grundades 2006 utifrån forskning vid Uppsala universitetoch ledande industrinerfarenhet. Företaget har sedan dess etablerat sig som världsledande inom SPR-baserad identifiering och optimering av småmolekyl-läkemedel. Förutom att erbjuda tjänster och bygga samarbeten med andra läkemedelsbolag bedriver Beactica också utvecklingsprojekt i egen regi med syfte att etablera en egen produktportfölj. Beactica har sitt huvudkontor i Uppsala. Mer information finns på www.beactica.com.