Justitiedepartementet

Beatrice Ask och Tobias Billström träffar nordiska och baltiska kollegor

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 11:10 CEST

Torsdagen den 23 april äger ett nordiskt-baltiskt ministermöte rum i Stockholm. Vid mötet diskuterar justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström frågor som kommer att vara aktuella under det svenska EU-ordförandeskapet med sina ministerkollegor från Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Totalt deltar 13 ministrar i konferensen.

En av de frågor som ska diskuteras är hur EU bättre kan bekämpa människohandel. Kampen mot människohandel kommer att vara en viktig fråga under det svenska ordförandeskapet. En ministerkonferens på temat kommer att arrangeras i Bryssel den 19 - 20 oktober.

- Det är viktigt att bekämpa människohandel på bred front, såväl med förstärkt lagstiftning som genom nära samarbete med tredje land, framför allt ursprungs- och transitländer varigenom människohandeln passerar, säger justitieminister Beatrice Ask inför mötet.

- Det behövs fördjupad dialog och utökat samarbete med partnerländerna i närområdet och förstärkt kapacitet i tredje land för att hantera migrations- och flyktingströmmar. I detta arbete kommer grannländer i öst och sydöst att prioriteras inte minst när det gäller barn som är utsatta för människohandel, säger migrationsminister Tobias Billström.

Justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström finns tillgängliga för media kl. 12.00 då också ett fototillfälle av samtliga ministrar erbjuds.

Föranmälan krävs, senast kl. 11.00 den 23 april.

Mötet äger rum i Rosenbad.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
08-405 57 96
0702-61 30 84