Huddinge kommun - politik

Beatrice Ask tog del av Huddinges brottsförebyggande arbete

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2014 13:13 CET

Huddinge kommun har deltagit i ett rundabordssamtal med justitieminister Beatrice Ask om åtgärder mot grov organiserad brottslighet. Ministern ville ta del av goda exempel på hur kommuner arbetar brottsförebyggande och diskutera ny lagstiftning.

– Fler lokala poliser som prioriterar det förebyggande arbetet och en tydligare lagstiftning som ger kommuner ansvar att förebygga kriminalitet. Det var mitt främsta budskap till justitieministern, säger Christian Ottosson, kommunalråd (C) i Huddinge, och fortsätter:

– De senaste sju åren har alliansregeringen utvecklat arbetet mot organiserad brottslighet, bland annat genom Skatteverket och Polisen. Med kommunernas hjälp kan samhället bli ännu bättre på att skapa en enad front mot kriminella nätverk.

Huddinge var en av åtta kommuner som deltog i mötet, som ägde rum fredagen den 7 februari.

– Vi blev inbjudna för att vi har utvecklat vårt arbete för en trygg kommun och mot kriminella nätverk. För att kunna styra arbetet har vi tagit fram en handlingsplan mot organiserad brottslighet i samarbete med Polisen. Till de åtgärder vi redan har vidtagit hör att få bort Bandidos från villan i Snättringe, startat sociala insatsgrupper riktat mot unga och infört nya upphandlingsrutiner för att minska risken för svart arbetskraft, säger Christian Ottosson.

För mer information kontakta:
Christian Ottosson (C)  
Kommunalråd och ordförande i Huddinge Brottsförebyggande råd
Telefon: 08-535 313 54 
E-post: christian.ottosson@huddinge.se