Sveriges Annonsörer

Beatrice Lindvall tar över Sveriges Annonsörers kommitté för tv-reklam

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 16:15 CEST

 

Beatrice Lindvall, mediechef på Svenska Spel, valdes idag till ny ordförande för Sveriges Annonsörers kommitté för tv-reklam, KTR.
– Det ska bli otroligt spännande! Gruppen är otroligt engagerad och kunnig och jag hoppas kunna bidra med att driva fler frågor till samsyn och göra snabba avslut, säger Beatrice Lindvall.

De viktigaste frågorna för kommittén är nu att lyfta frågor rörande integritet i mätmetoder, leveranssäkerhet och att driva utvecklingen av tv framåt. 

– På kort sikt är det viktigt att vi fortsätter diskutera frågor kring till exempel AdToox* som diskuterats under våren, men långsiktigt hoppas jag vi kan driva frågan om hur vi förbättrar tv:s förutsättningar och position som kanal i den totala mixen, detta är i synnerhet aktuellt nu när tv varit slutsålt, säger Beatrice Lindvall.

Hon fortsätter:
– Det är viktigt att hela tiden ha stabila och opartiska siffror för vad tv-mediet levererar, inte minst nu när vi mäter time shift. Webb-tv har också en bit kvar att gå innan mätmetoderna är lika bra som för TV, så där har vi ett jobb att göra.

Stefan Bjurholm på SAS var tidigare ordförande för kommittén.

Om Sveriges Annonsörers kommitté för tv-reklam, KTR:
Sveriges Annonsörers kommitté för tv-reklam, KTR är ett forum för diskussioner för att ena de kommersiella aktörerna i viktiga tv-reklamfrågor. I kommittén sitter representanter från de kommersiella reklam-tv-kanalerna, mediebyråerna, MMS, Mediamätning i Skandinavien AB och annonsörerna. Sveriges Annonsörer har totalt tolv aktiva mediekommittéer som bevakar och driver frågor för olika medieslag och kommunikationsdiscipliner.

Om Beatrice Lindvall:
Beatrice tillträdde som mediechef på Svenska Spel innan sommaren. Innan dess var hon nordisk mediechef på Procter & Gamble under fyra år. Hon har en bakgrund inom on line och IT-världen. Beatrice sitter även med i Sveriges Annonsörers operativa utskott Annonsörkommittén.

*Adtoox är leverantören av det digitala system som hanterar den digitala distributionen.

För mer information, kontakta:
Beatrice Lindvall, ordförande i Sveriges Annonsörers kommitté för tv-reklam, KTR:
E-post: beatrice.lindvall@svenskaspel.se, telefon: 08-799 75 22.
Bugge Woldner, kommittéansvarig Sveriges Annonsörer:
E-post: bugge@annons.se, telefon: 08-545 252 35 eller 0709-55 65 75.

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen som arbetar för effektivare marknadskommunikation. Detta genom att skapa större effekt på medlemmarnas investeringar i reklam och övrig kommunikation, öka kunskapen och representera deras intressen. Vi är världens största annonsörförening och ägs av våra 500 medlemsföretag, vilka tillsammans står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Läs gärna mer på www.annons.se