SkorstensFolket Sverige AB

BeBo ger relining med kompositrör högst betyg i ny projektrapport

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 10:25 CET

I BeBo:s/WSP:s nyligen publicerade projektrapport, Tätning av ventilationskanaler, jämförs och betygsätts olika metoder för kanaltätning: kompositrör, metallrör och glidgjutning.

Relining med kompositrör får högst betyg av BeBO

BeBo har utvärderat de ledande metoderna för kanaltätning – kompositrör, rostfria metallrör och glidgjutnng – i följande kanaltyper:

 • Murade kanaler
 • Betongkanaler
 • Eternitkanaler
 • Metallrör
 • Kanaler med blandade material

Dessa parametrar har bedömts:

 • Snabb och smidig installation
 • God täthet
 • Bra beständighet/garantitid
 • Klarar skarpa kurvor/förgreningar
 • Kan variera kanalarea
 • Låg investeringskostnad
 • Ingen risk för ljudbildning
 • God fästförmåga
 • Enkel demontering/återvinning

Glidgjutning halkar efter i betygsättningen och bäst totalbetyg får kompositrör. En av de största fördelarna är att metoden knappt ger någon förändring i kanalarean eftersom kompositröret formar sig efter den befintliga kanalen. Metoden lämpar sig även mycket bra för eternitkanaler då kompositrör på ett bra sätt kapslar in asbestytan.

Kommentar från Jörgen Tellestam, SkorstensFolket Sveriges VD:

– Studien bekräftar att relining med kompositrör är en utmärkt lösning för alla ventilationskanaler. Våra kompositrör FuranFlex och VentilFlex är en central del av BeBo:s projektrapport. De är originalprodukterna som installeras i mer än 30 länder.

– Det känns angeläget att även kommentera prissättningen. Ökad efterfrågan har medfört att priserna på FuranFlex och VentilFlex har kunnat pressas allt mer. Relining med FuranFlex och VentilFlex har blivit en ännu mer attraktiv tjänst att erbjuda för våra samarbetsföretag som installerar produkterna.

Läs hela BeBo:s projektrapport

Önskar du mer information om att installera FuranFlex och VentilFlex?

Välkommen att kontakta Jörgen Tellestam på SkorstensFolket Sverige AB.
Tel: 0709-22 00 25
E-post: jorgen@furanflex.se

www.furanflex.se
www.skorstensfolket.nu

FuranFlex® och VentilFlex® är kompositrör för kanaltätning som installeras i mer än 30 länder. SkorstensFolket Sverige AB har agenturen för de nordiska länderna. Mer än 300 000 meter FuranFlex och VentilFlex har installerats i svenska fastigheter.

FuranFlex och VentilFlex är bedömda av SundaHus, som givit produkterna högsta bedömningsklass, A. FuranFlex och VentilFlex finns också registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Dessutom rekommenderas FuranFlex och VentilFlex av Byggvarubedömningen.