SYSteam

Becker Acroma väljer helhetslösning från SYSteam och implementerar Microsoft Dynamics NAV

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 08:48 CET

Becker Acroma, Europas ledande leverantör av ytbehandlingslösningar till träindustrin, väljer SYSteam och Microsoft Dynamics NAV. Becker Acroma kommer att införa affärssystemet som stöd för sin verksamhet i Tjeckien, Polen och Litauen, och är det första företaget i Europa som väljer Microsoft Business Solutions nya licensavtal MA (Multisite Agreement). SYSteam kommer även att leverera tjänster inom management samt integrationsstrategi.

”Valet av MD NAV stödjer vår vision i att bli den främst valda samarbetspartnern inom den ytbehandlande träindustrin. I MD NAV ser vi en tydlig användarvänlighet samt en möjlighet till snabb och effektiv implementering på våra marknader. Valet av leverantör föll på SYSteam eftersom de har visat en stor förståelse för vår affär och därigenom kunnat erbjuda en helhetslösning som ligger i linje med företagets strategi”, säger Olle Westerling på Becker Acroma.

”SYSteam har ett brett erbjudande. Genom att Becker Acroma har visat oss förtroendet att få leverera en helhet, där vi ansvarar för flertalet komponenter, har vi kunnat föreslå de lösningar som varit det optimala för Becker Acroma. Såväl tekniskt, operativt som ekonomiskt har vi kunnat erbjuda Becker Acroma det som ger bäst affärsnytta på lång sikt”, säger Johan Hjelm, försäljningschef, SYSteam Datakonsult i Småland AB.

”Becker Acroma ser med tillförsikt in i framtiden. Vi ser IT som en integrerad del av vår verksamhet och med MD NAV och MA-avtalet som plattform är vi övertygade om att vi har tagit ett steg i rätt riktning. Vi förbättrar logistikflödet och skapar oss därigenom ökad möjlighet att ge våra kunder en ytterligare förbättrad service”, fortsätter Olle Westerling.

___________________________________________________________________________

För mer information, kontakta

Johan Hjelm, Försäljningschef SYSteam Datakonsult i Småland AB, Tfn: 036-14 91 87, johan.hjelm@systeam.se

Olle Westerling, Projektledare Becker Acroma, Tfn: 0381-261 12

SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet. Ingående insikt om kundens verksamhet och processer tillsammans med omfattande kunskap inom informationsteknik gör att SYSteam kan tillföra affärsnytta. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 50 orter i Norden och har cirka 1 030 anställda

Läs mer på www.systeam.se

Becker Acroma är ett helägt dotterbolag till AB. Wilh. Becker. Tillsammans med Becker Industrial Coatings, Becker Powder Coatings och Colart, är vi del i en av världens ledande företagsgrupper när det gäller industriell ytbehandling. Vår verksamhet är helt inriktad på industriell ytbehandling av trä, och våra kundgrupper finns bl. a inom möbel-, snickeri- golv-, köks-industrin. Vår grundläggande ide´ är att etablera partnerskap med våra kunder och att kunna erbjuda skräddarsydda ytbehandlingslösningar. Becker Acroma är verksamt i drygt 40 länder och har cirka 1000 anställda.

”The best solutions partner for the Global Wood finishing industry”

Läs mer på www.beckeracroma.com