Junilistan

Bedrägerierna i EU måste upphöra

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 08:46 CET

EU:s enhet för bedrägeribekämpning, OLAF, har granskat fusket och de
ekonomiska oegentligheterna i EU:s Regionkommitté. OLAF föreslår nu
disciplinära åtgärder gentemot flera tjänstemän och ett antal handlingar
kommer att lämnas över till de belgiska myndigheterna, vilket kan få rättsliga
följder. Undersökningen visar att kommittén aldrig borde ha beviljats ansvarsfrihet för 2005.

-Jag blev nedröstad när jag som rapportör i utskottet för budgetkontroll krävde att vi skulle gå till botten med bedrägerierna och oegentligheterna, säger Nils Lundgren.

-Ansvaret vilar tungt på parlamentets majoritet, däribland många svenska parlamentariker, som föredrog att lägga locket på och skydda EU-byråkrater i stället för att bevaka medborgarnas intresse. De negligerade all den information vi lyckades gräva fram för att få ett slut på en fullständigt oacceptabel organisationskultur, fortsätter Nils Lundgren.

Generalsekreteraren försäkrade budgetkontrollutskottet vid ett flertal tillfällen att Regionkommitténs administration nu var totalt reformerad och att alla lämpliga åtgärder vidtagits för att inte ytterligare fusk eller ekonomiska oegentligheter skulle kunna förekomma.

-Mot bakgrund av den välkända historik av fusk och ekonomiska oegentligheter, krävde jag att parlamentet skulle avvakta med att bevilja ansvarsfrihet till dess att de pågående undersökningarna var färdiga. Nu kan tack och lov dessa allvarliga brister inte längre sopas under mattan trots majoritetens försök att hindra att sanningen kommer fram, avslutar Nils Lundgren.

För ytterligare information:
Nils Lundgren 0706-33 46 34
Eva Nisser 0707-929 111