Bee Urban

Bee Urban etablerar nytt grönt koncept för takodlingar

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 11:21 CEST

Stadsodling och gröna tak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Nu tar Bee Urban nästa steg i utvecklingen genom ett nytt koncept där stadsodling och hållbar stadsutveckling, både inomhus och utomhus, kan visas, testas och utvecklas. På nya takodlingen Bee Urban Farmers i Stockholm kommer odlingar att samsas med bland annat bikupor, solpaneler, mat och kulturevent.

– Mycket har hänt på den här fronten de senaste åren. Men det behövs en dynamisk plats där man visar, testar och utvecklar nya metoder för att öka odling och biologisk mångfald i staden i större skala. Vi har inspirerats av ledande exempel i både Brooklyn och Köpenhamn där större takodlingar redan är ett naturligt inslag i innerstaden, säger Josefina Oddsberg, grundare till Bee Urban.

Redan lördag den 22 oktober tas det första spadtaget på det nyskapande takkonceptet. Det firas med stor höstfest dit alla är välkomna. Det bjuds på teater om bin för de små, vegetarisk chili och tillfälle att få göra sitt avtryck inför våren. Taket kommer att invigas i sin helhet i april 2017 men aktiviteter kommer att börja redan i juletider.

– Det här ska bli en plats som på ett interaktivt sätt hjälper människor förstå hur biologisk mångfald och stadsodling hänger ihop med hållbar stadsutveckling och vårt välbefinnande. Vi vill också sprida och utveckla ny kunskap om odling i städer, både utomhus och inomhus, om vad som funkar och inte funkar, och om vilka kombinationer som funkar bäst på stadens tak och innergårdar. Detta är en global rörelse som får allt mer fart i Sverige, säger Josefina Oddsberg.

Bee Urban Farmers samarbetspartners: Vasakronan, Coop, Allbastiftelsen, Rölunda Gård, Svenska Naturtak, Containertjänst, PhytoEnvitech AB.


Bee Urbans höstfest på Garnisonen äger rum lördag 22 oktober klockan 13 - 16. På Garnisonens tak, inne på borggården, Banérgatan 28 i Stockholm. Läs mer här.


För mer information, kontakta:

Josefina Oddsberg, josefina@beeurban.se, 070-369 03 20

För pressmaterial, kontakta:

Julia Karlsson, julia@madder.se

Bee Urban återknyter den urbana människan med naturen och dess funktioner genom att skapa oaser i staden för biologisk mångfald tillsammans med våra engagerade kunder och samarbetspartners. Det gör vi för att städer växer snabbare än någonsin samtidigt som jordens naturkapital utarmas.