Laholms kommun

Befolkningen ökar i kommunen

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 10:17 CET

I fjol fick Laholms kommun 1 112 nya invånare. Samtidigt slog drygt 980 personer upp sina bopålar. Därmed ökade befolkningen rejält.


Laholms kommun fortsätter att växa. Under 2006 ökade befolkningen med 116 personer till totalt 23 153 invånare. Liksom tidigare år beror ökningen helt och hållet på inflyttning. Visserligen föddes fler barn under 2006 jämfört med året innan, men antalet som dog var fler.

Fjolårets flyttlass till och från kommunen var större än på många år. Så många som 1 112 personer bosatte sig i kommunen och 984 lämnade den sydhalländska nejden. Tidigare år har inflyttningen legat på cirka 900 personer och utflyttningen ungefär hundra färre.

Svenska orter
Flertalet nya kommuninvånare, 103 personer, kom från svenska orter utanför Halland. Inflyttningsöverskottet plussades också på med personer som bott utanför Sveriges gränser. Av dessa 45 nya kommuninvånare kom flertalet från Danmark.

Fler födda
Under 2006 föddes 240 barn i kommunen (219 år 2005). Men ökningen var långtifrån tillräcklig för att ge ett födelseöverskott – skillnaden mellan antalet födda och antalet döda. Många gamla bor i kommunen och under 2006 dog 251 personer.

Attraktiva bostadsområden
Kommunens planeringssekreterare Karl-Axel Jansson gläds åt siffrorna. Han är övertygad om att nya attraktiva bostadsområden i Laholm och utmed kusten fått allt fler att vända blickarna mot kommunen. Och i vår inleds exploateringen av ytterligare ett område vid Örelid i Laholm. Ett 30-tal tomter står till förfogande. Ett stenkast därifrån, vid Trädgårdsstaden, ges också möjlighet att bosätta sig. Här byggs ett 60-tal småhus.

Karl-Axel Jansson nämner också ökad rörlighet på bostadsmarknaden som en förklaring till den höga inflyttningen.

- Många gamla säljer sina hus och flyttar till lägenhet. Det öppnar dörren för yngre familjer att köpa egen villa, säger Karl-Axel Jansson.

Tapp i inlandet
Fjolårets befolkningsökning och även tidigare års har dock en baksida. Kommunen håller på att kantra. Inlandet tappar befolkning. Under de senaste tio åren har Knäreds församling minskat stadigt. Under förra året var tappet 36 personer.

Det oroar Karl-Axel Jansson. Han påpekar att orten har ett betydande näringsliv, men det är uppenbarligen inte tillräckligt för att folk ska bosätta sig där.

Även Våxtorp-Hasslöv minskar. Här handlar det om 30 personer. Övriga församlingar ligger på plus. Störst är detta i Laholms församling, som även omfattar Mellbystrand. 140 personer valde denna del av kommunen till sin nya adress.